• Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway 

   Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar; Ebbesvik, Martha (NILF Notat;2004-21, Research report, 2004-11)
   This study was conducted to explore organic and conventional dairy farmers perceptions of risk and risk management, and to examine relationships between farm and farmer characteristics, risk perceptions, and strategies. ...
  • Does it matter for the environment how much forage our dairy cows eat? 

   Steinshamn, Håvard; Walland, Finn; Koesling, Matthias (NIBIO-rapport;7(81) 2021, Research report, 2021-04)
   To hundre mjølkebruk i Midt-Norge blei delt i tre nesten like store grupper; 'Låg' (68 gardar), 'Medium' (67 gardar) og 'Høg' (68 garder), etter årleg tildeling av kraftfôr til mjølkekyrne for å teste effekten av kraftfôrnivå ...
  • Effects of renewal time, taproot cutting, ploughing practice, false seedbed and companion crop on docks (Rumex spp.) when renewing grassland 

   Ringselle, Björn; Berge, Therese W.; Stout, Daniel; Breland, Tor Arvid; Hatcher, Paul E.; Haugland, Espen; Koesling, Matthias; Mangerud, Kjell; Lunnan, Tor; Brandsæter, Lars Olav (Journal article; Peer reviewed, 2018-12-05)
   Docks (Rumex spp.) are a considerable problem in grassland production worldwide. We investigated how different cultural management techniques affected dock populations during grassland renewal: (I) renewal time, (II) ...
  • Effekter av kjemiske sprøytemidler 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(13) 2007, Research report, 2007)
   Mattilsynet analyserer matvarer for rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og finner årlig flere prøver med rester over og under grenseverdiene. I tillegg til ønsket effekt av midlene på ulike skadegjørere kan også ...
  • Egg og kyllingkjøtt på økologisk vis 

   Koesling, Matthias; Grøva, Lise; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(9) 2007, Others, 2007)
   Det er ikke mulig å se forskjell på økologiske og konvensjonelle egg. Likevel er det stor forskjell på hvordan hønene som har lagt eggene har hatt det. Økologisk fjørfe holdes ikke i bur og har tilgang på uteareal. De kan ...
  • Environmental impacts of protein-production from farmed seaweed: Comparison of possible scenarios in Norway 

   Koesling, Matthias; Kvadsheim, Nina Pereira; Halfdanarson, Jon; Emblemsvåg, Jan; Rebours, Celine (Peer reviewed; Journal article, 2021-07-20)
   As the demand for proteins increases with growing populations, farmed seaweed is a potential option for use directly as an ingredient for food, feed, or other applications, as it does not require agricultural areas. In ...
  • Links between profitability, nitrogen surplus, greenhouse gas emissions, and energy intensity on organic and conventional dairy farms 

   Flaten, Ola; Koesling, Matthias; Hansen, Sissel; Veidal, Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-18)
   This study examines the relationships between profitability, nitrogen (N) surplus, greenhouse gas emissions (GHG), and energy intensity and factors influencing these relationships in dairy farming. In-depth data from 10 ...
  • Nitrogen and Energy Utilization on Conventional and Organic Dairy Farms in Norway 

   Koesling, Matthias (Doctoral thesis, 2017)
   To improve environmental sustainability it is important that all sectors in a society contribute to improving the utilization of inputs as energy and nutrients. In Norway, dairy farming contributes with an important share ...
  • Organic and conventional public food procurement for youth in Norway 

   Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Roos, Gun; Birkeland, Liv H L; Solemdal, Liv (Bioforsk rapport;3(43) 2008, Research report, 2008-02-19)
   In Norway, public procurement of food to youth is not well developed in comparison to many other European and Scandinavian countries. School meals are only offered in very few primary schools, and the common school meal ...
  • Plantevern i vanlig og økologisk landbruk 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(12) 2007, Research report, 2007)
   I konvensjonelt landbruk brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler mot ugras, sopp og insekter og for å regulere veksten. I økologisk drift er forebyggende tiltak viktig og kjemisk-syntetiske sprøytemidler brukes ikke.
  • Reduserte nitrogenutslipp gjennom bedre spredningsrutiner for husdyrgjødsel 

   Hansen, Sissel; Morken, John; Nesheim, Lars; Koesling, Matthias; Fystro, Gustav (Bioforsk Rapport, Research report, 2009)
   Denne rapporten er gjort på oppdrag for SFT sitt prosjekt Klimakur 2020. Den belyser faktorer som bidrar til redusert N-effektivitet i husdyrproduksjon og risikoen for utslipp av lystgass. Hovedvekt er lagt på muligheter ...
  • Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon 

   Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar (NILF Rapport;2005-4, Research report, 2005-12)
   Ofte får gardbrukere erfare at produksjon og inntekt ikke blir som en hadde tenkt seg på forhånd. En gardbruker har aldri full kontroll over de tallrike faktorene som påvirker drifta, og usikre framtidige konsekvenser ...
  • Strategic considerations for establishing a large-scale seaweed industry based on fish feed application: A Norwegian case study 

   Emblemsvåg, Jan; Kvadsheim, Nina Pereira; Halfdanarson, Jon; Koesling, Matthias; Nystrand, Bjørn Tore; Sunde, Jan; Rebours, Celine (Peer reviewed; Journal article, 2020-08-29)
   Soy protein concentrate (SPC) is a key ingredient in fish feed and most of it originates from Brazil. However, the Brazilian soy industry has reportedly resulted in significant environmental problems including deforestation. ...
  • SusCatt Synthesis report : Productivity, resource efficiency and product quality of forage and grazing based cattle production systems 

   Butler, Gillian; Flø, Bjørn Egil; Gottardo, Flaviana; Hessle, Anna; Koesling, Matthias; Nadeau, Elisabet; Malisch, Carsten; Riuzzi, Giorgia; Sakowski, Tomasz; Woodhouse, Anna; Walland, Finn; Steinshamn, Håvard (NIBIO-rapport;7(61) 2021, Research report, 2021-03)
   SusCatt considered a wide range of innovations or system comparisons in the 6 countries, all aimed to improve sustainability within European cattle farming. On the whole, these involved reducing production intensity, making ...
  • Utmelding av norske øko-bønder – hva er årsakene? Resultater fra en spørreundersøkelse høsten 2007 

   Lien, Gudbrand; Flaten, Ola; Koesling, Matthias; Løes, Anne-Kristin (NILF Diskusjonsnotat;2008-1, Research report, 2008-11)
  • Variations in nitrogen utilisation on conventional and organic dairy farms in Norway 

   Koesling, Matthias; Hansen, Sissel; Bleken, Marina Azzaroli (Journal article; Peer reviewed, 2017-06-22)
   Reduced N-surpluses in dairy farming is a strategy to reduce the environmental pollution from this production. This study was designed to analyse the important variables influencing nitrogen (N) surplus per hectare and per ...
  • Variations of energy intensities and potential for improvements in energy utilisation on conventional and organic Norwegian dairy farms 

   Koesling, Matthias; Hansen, Sissel; Schueler, Maximilian (Journal article; Peer reviewed, 2017-06-17)
   abstract Due to the limited resources of fossil fuels and the need to mitigate climate change, energy utilisation for all human activity has to be improved. The objective of this study was to analyse the correlation between ...
  • Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi 

   McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet. Landbruksdirektoratet melder at det er økende omsetning av økologiske grønnsaker og at det i store deler av året ikke er nok tilgang på norske, ...
  • Økologisk korn 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(10) 2007, Research report, 2007)
   Ønsker en å unngå faren for rester av stråforkortere og kjemisk-syntetiske sprøytemidler i korn, brød og andre kornprodukt er bruk av økologiske produkter den beste garantien siden slike midler ikke brukes i økologisk ...
  • Økologisk landbruk og matvaresikkerhet 

   Koesling, Matthias; Holten, Jon Magne; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(14) 2007, Research report, 2007)
   Nesten en femdel av verdens befolkning er konstant underernærte. De viktigste begrensningene for matsikkerhet skyldes sosiale, politiske og økonomiske forhold. Økologisk landbruk kan øke matsikkerheten i utviklingsland ...