• Tapsårsaker hos sau i Nykirke utmark 2016 

      Hansen, Inger; Kolbjørnsen, Øyvor; Hamnes, Inger Sofie; Bråten, Sverre Einar (NIBIO Rapport;2(122) 2016, Research report, 2017-04-21)
      Beitesesongen 2016 ble det gjennomført en tapsundersøkelse i tre sauebesetninger tilhørende Nykirke beitelag i Modum kommune. Formålet med prosjektet var å kartlegge dødsårsaker hos sau i et tapsutsatt skogsbeite, med ...