• Helse, miljø og sikkerhet i reindriften – en case studie. Sluttrapport. 

      Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Ottaviani Aalmo, Giovanna; Lavesson, Lillian; Kolstrup, Christina (NIBIO Rapport;5(46) 2019, Research report, 2019-03)
      Formålet med prosjektet var å kartlegge risiko for belastning og skade på reindriftsutøveren under ulike aktiviteter innen reindrift. Ved hjelp av videofilmer, arbeidsoppgavekartlegging, observasjon, intervjuer og ...