• Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2009 

   Kristiansen, Berit (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2009, Research report, 2010-12)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2013 

   Kristiansen, Berit (Driftsgranskninger i jordbruk;2013, Research report, 2014)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2015 

   Kristiansen, Berit (NIBIO Bok;2(7) 2016, Research report, 2017-01)
   Kort om undersøkinga. Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2016 

   Kristiansen, Berit (NIBIO BOK;S-106-17, Research report, 2017)
   Kort om undersøkinga Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2017 

   Kristiansen, Berit (Research report, 2018)
   Kort om undersøkinga Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruk utgjer ein viktig del av ...
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2018 

   Kristiansen, Berit (NIBIO Bok;5(10) 2019, Research report, 2019-12)
   Kort om undersøkinga Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jord-bruk utgjer ein viktig del av ...
  • Driftsgranskingar i jord‐ og skogbruk - Rekneskapsresultat 2019 Account results in agriculture and forestry 2019 

   Kristiansen, Berit (NIBIO Bok 6(5) 2019, Research report, 2020)
   Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruk utgjer ein viktig del av den samla inntekta til ...
  • Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk 

   Kristiansen, Berit (NILF Diskusjonsnotat;2010-10, Research report, 2010)