• E16 Eggemoen-Olum – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2020 

   Kristiansen, Cilie; Carr, Charles H.; Fosse, Oda; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;7(88) 2021, Research report, 2021-06)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum i Ringerike og Jevnaker kommune. NIBIO har ...
  • E18 Rugtvedt - Langangen. Forundersøkelser av vannkjemi og biologi i vassdrag 2016-2020 

   Rognan, Yvonne; Kristiansen, Cilie; Carr, Charles H.; Roseth, Roger; Roer, Ole; Våge, Kristine Øritsland (NIBIO-rapport;7(96) 2021, Research report, 2021-06)
   Etter oppdrag fra Nye Veier har NIBIO og Faun med samarbeidspartnere utført forundersøkelser av biologi og vannkjemi i vassdrag som kan påvirkes av bygging og drift av ny E18 Rugtvedt - Langangen. Undersøkelsene omfatter ...
  • Utbygging av Follobanen - Overvåking av vannkvalitet. Årsrapport 2020 

   Kristiansen, Cilie; Skrutvold, Johanna; Johansen, Øistein (NIBIO-rapport;7(78) 2021, Research report, 2021-12)
   På oppdrag fra Bane NOR har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av Follobanen. NIBIO har driftet opptil 10 målestasjoner utstyrt med ...