• Bestandsutvikling for buskskvett i det norske jordbrukslandskapet 

      Pedersen, Christian; Kristoffersen, Hans P. (NIBIO POP;5(13) 2019, Journal article, 2019-04)
      Buskskvetten (Saxicola rubetra) er en fugleart knyttet til jordbrukslandskapet i Norge. Den har hatt en tydelig bestandsnedgang i Sverige og flere andre land i Europa. Resultatene fra fugleovervåkingen ved NIBIO i perioden ...