• Skjøtselsplan for Grønsvik hærkystfort. Lurøy kommune, Nordland 

   Kvalvik, Maja Sjøskog (Bioforsk rapport;8(178) 2013, Research report, 2013-12-15)
   Grønsvik hærkystfort ligger på fastlandet i Lurøy kommune, rett nord for Stokkvågen. Hærkystfortet består av et museum (Helgeland museum avd. Lurøy) og flere installasjoner nord for museet fra 2. verdenskrig. Skjøtselsplanområdet ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Moland, Vestvågøy kommune, Nordland 

   Bär, Annette; Kvalvik, Maja Sjøskog (Bioforsk rapport;8(128) 2013, Research report, 2013-10-10)
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Risøya, Rødøy kommune, Nordland 

   Kvalvik, Maja Sjøskog; Dyrhaug, Marit (Bioforsk rapport;8(123) 2013, Research report, 2013-10-23)
   Denne skjøtselsplanen presenterer kystlynghei på Risøya på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til kystlyngheiene. Planen anbefaler tiltak for ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Sleipnesodden-Steinhågen og Sleipnes, Korshågen-Åsgarden, Rødøy kommune, Nordland 

   Dyrhaug, Marit; Kvalvik, Maja Sjøskog (Bioforsk rapport;8(122) 2013, Research report, 2013-11-19)
   Rapporten gir en beskrivelse av kystlynghei på Sleipnesodden-Steinhågen og Sleipnes, Korshågen- Åsgarden, og anbefalt skjøtsel av kystlyngheia i området. Beskrivelsen baserer seg på kartlegging av naturtyper og vegetasjon ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Svinøya, Lurøy kommune, Nordland 

   Kvalvik, Maja Sjøskog (Bioforsk rapport;8(124) 2013, Research report, 2013)
   Denne skjøtselsplanen presenterer kystlynghei på Svinøya på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til kystlyngheiene. Planen anbefaler tiltak for ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Torsøya, Vega kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Kvalvik, Maja Sjøskog (Bioforsk rapport;8(129) 2013, Research report, 2013-11-01)
   Denne skjøtselsplanen presenterer skjøtsel av kystlynghei på Torsøya på oppdrag fra beitebruker og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til kystlyngheiene. Planen anbefaler ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark - Kjelen, Rana kommune, Nordland 

   Kvalvik, Maja Sjøskog (Bioforsk rapport;8(120) 2013, Research report, 2013-10-22)
   Denne skjøtselsplanen presenterer tre slåttemarkslokaliteter i Kjelen, Rana kommune, på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til slåttemarkene. ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark – Breiosen på Bliksvær, Bodø kommune, Nordland 

   Kvalvik, Maja Sjøskog; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;8(127) 2013, Research report, 2013-11-23)
   Denne skjøtselsplanen presenterer slåttemarka i Breiosen på Bliksvær på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon i slåttemarka, samt tidligere arealbruk og ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark – Engan-Ørnes, Sørfold kommune, Nordland 

   Kvalvik, Maja Sjøskog; Carlsen, Thomas; Bär, Annette (Bioforsk rapport;8(125) 2013, Research report, 2013-11-25)
   Skjøtselsplanen for slåttemark i Engan gir en beskrivelse av de botaniske verdiene i nevnte område og kommer med faglige funderte anbefalinger for restaurering, skjøtsel og drift. Planen baserer seg på feltbefaringer og ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark – Kjelvik, Sørfold kommune, Nordland fylke 

   Bär, Annette; Carlsen, Thomas; Kvalvik, Maja Sjøskog (Bioforsk rapport;8(126) 2013, Research report, 2013-10-11)
   Denne skjøtselsplanen er utarbeidet på oppdrag fra grunneier/bruker og Fylkesmannen i Nordland og presenterer slåttemarka på Kjelvik i Sørfold kommune. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark – Stensøya, Røst kommune, Nordland fylke 

   Bär, Annette; Carlsen, Thomas; Kvalvik, Maja Sjøskog (Bioforsk rapport;8(130) 2013, Research report, 2013-10-08)
   Denne skjøtselsplan presenterer slåttemarka på Stensøya i Røst kommune på oppdrag fra grunneier/bruker og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til slåttemarka, samt ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark – Ørnes, Sørfold kommune, Nordland 

   Kvalvik, Maja Sjøskog; Carlsen, Thomas; Bär, Annette (Bioforsk rapport;8(144) 2013, Research report, 2013-11-25)
   Skjøtselsplanen for slåttemark i Ørnes gir en beskrivelse av de botaniske verdiene i nevnte område og kommer med faglige funderte anbefalinger for restaurering, skjøtsel og drift. Planen baserer seg på feltbefaringer og ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark. Gåstjønnlia, Rana kommune, Nordland 

   Kvalvik, Maja Sjøskog (Bioforsk rapport;8(121) 2013, Research report, 2013-10-22)
   Denne skjøtselsplanen presenterer et slåttemarksområde i Gåstjønnlia, Rana kommune, på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til slåttemarka. ...
  • Vegetasjonskartlegging i Vegaøyan verdensarvområde 2012, Vega kommune, Nordland 

   Carlsen, Thomas; Kvalvik, Maja Sjøskog; Bär, Annette (Bioforsk rapport;8(59) 2013, Research report, 2013-04-15)
   Øyrekka like nord for hovedøya Vega ble vegetasjonskartlagt i 2012 for å få oversikt over vegetasjonstyper og botaniske verdier. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er fremstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg ...
  • Verdifulle kystlyngheilokaliteter på Ytre Helgeland. Resultater fra kartlegging av kystlynghei fra Bindal i sør til Rødøy i nord 

   Kvalvik, Maja Sjøskog; Carlsen, Thomas; Johansen, Line; Thorvaldsen, Pål; Dyrhaug, Marit; Bär, Annette (Bioforsk rapport;8(156) 2013, Research report, 2013-11-30)
   Denne rapport presenterer resultatet fra kartlegging av naturtypen kystlynghei på Ytre Helgeland sommeren 2013. Totalt 59 lokaliteter er kartlagt etter DN-håndbok 13, og av disse er 47 lokaliteter verdsatt som verdifulle ...