• Bruk av kompost i eit økologisk fruktfelt. Forsøksresultat frå Ernesfeltet 2011-2013 

   Vangdal, Eivind; Knutsen, Iren; Kvamm-Lichtenfeld, Kristin (Bioforsk rapport;9(96) 2014, Research report, 2014)
   Njøs næringsutvikling har leia prosjektet «Kvalitetskompost til bruk i frukt og bærhagar». Som del av dette prosjektet har Bioforsk Ullensavang utført forsøk med kompost i den økologiske frukthagen på Ernes i Ullensvang. ...
  • Fiskeslam frå oppdrettsanlegg. Gjødsel til planter eller råstoff for biogass 

   Vangdal, Eivind; Kvamm-Lichtenfeld, Kristin; Sørheim, Roald; Svalheim, Øystein (Bioforsk rapport;9(27) 2014, Research report, 2014)
   Lift Up og Lingalaks i samarbeid med Bioforsk og NIFES gjennomførte forprosjektet Grønlaks. Fiskeslam samlet opp under merder i oppdrettsanlegg ble prøvd innblandet i vekstmedium for planter. Resultatene var positive. Lift ...