• Bonden sin kulturmarksflora for Vestlandet 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Auestad, Inger; Kvamme, Mons (NIBIO Bok;, Research report, 2018)
  • Tilstandsovervåking av bygninger i Stølsheimen landskapsvernområde 

   Eiter, Sebastian; Potthoff, Kerstin; Kvamme, Nils; Kvamme, Mons (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Stølsheimen landskapsvernområde ble opprettet for å ta vare på et vestlandsk fjell- og fjordlandskap med kulturminner, kulturlandskap og naturmiljøer. Stølsdrift har vært nedlagt i flere tiår, noe beitebruk vedvarer, og ...