• A comparative study of the implementation of organic food in school meal systems in four European countries 

   Nielsen, Thorkild; Nölting, Benjamin; Kristensen, Niels Heine; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;4(145) 2009, Research report, 2009-11-10)
   Based on national reports from Denmark, Finland, Italy and Norway, describing the school meal systems and to which extent organic food is integrated there, this report identifies differences between the four countries and ...
  • Artsbestemmelse av meitemark 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk TEMA;2(4) 2007, Research report, 2007)
   I Norge er det funnet 19 arter meitemark. Av disse er 5-7 vanlige i dyrka jord. Ved hjelp av denne nøkkelen kan du artsbestemme voksne levende individer av de 5 vanligste artene i dyrka jord og kompost. Størrelse og farge ...
  • Bakgrunnsmateriale for vurdering av karbontap under lagring av husdyrgjødsel 

   Løes, Anne-Kristin; Fisknes, Geir; Lian, Arve; Morken, John (Bioforsk rapport;7(32) 2012, Research report, 2012-02)
   Samlet gjødselmengde er beregnet for tre gårder i Midt-Norge med melkeproduksjon. Næringsinnhold og karboninnhold i gjødsel er analysert. Et småskala forsøk med lagring av husdyrgjødsel er gjennomført, der endringer i vekt, ...
  • Bruk av tørket slam fra settefiskanlegg som gjødsel i norsk landbruk 

   Cabell, Joshua; Brod, Eva; Ellingsen, Johan; Løes, Anne-Kristin; Standal, Inger Beate; Tordnes, Bendik; Vivestad, Henriette (NIBIO Rapport;5(146) 2019, Research report, 2019-11)
   Formålet med prosjektet Fish2Farm var å evaluere potensialet for resirkulering av næringsstoffer fra fiskeoppdrett ved å vurdere kvaliteten på tørket slam fra settefisk som gjødsel, undersøke påvirkningen av ulike ...
  • Certification of public organic procurement in Denmark, Italy, Finland and Norway as compared to Germany 

   Strassner, Carola; Lukas, Melanie; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;5(103) 2010, Research report, 2010-08)
   In the iPOPY project (innovative Public Organic food Procurement for Youth), one of the tasks was to map the challenges linked to the supply chains of organic food, and to which extent the participating countries have ...
  • Constellations of public organic food procurement for youth 

   Nölting, Benjamin; Løes, Anne-Kristin; Strassner, Carola (Bioforsk rapport;4(7) 2009, Research report, 2009-01-19)
   The research project “innovative Public Organic food Procurement for Youth” (iPOPY) combines a multitude of national and disciplinary perspectives: a necessary condition for a holistic understanding of public organic food ...
  • Differensiert fosforgjødsling - betydning for avling og miljø 

   Fystro, Gustav; Kristoffersen, Annbjørg; Krogstad, Tore; Løes, Anne-Kristin; Lunnan, Tor (Bioforsk rapport;7(165) 2012, Research report, 2012-12-01)
   Hovedmålet med rapporten har vært å utrede miljøeffekter og avlingsmessige konsekvenser av lave P-gjødslingsnivå i landbruksområder med avrenning til spesielt utsatte vannforekomster. Rapporten er skrevet på oppdrag fra ...
  • Effects of Formic Acid Preservation of Fishbones on the Extractability of Ammonium Lactate–Acetate Soluble Calcium, Phosphorus, Magnesium, and Potassium 

   Løes, Anne-Kristin; Ahlin, Johan Petter; Ahuja, Ishita; Krogstad, Tore; Smevoll, Ståle; Waag, Hanne (Peer reviewed; Journal article, 2022-03-03)
   Fishbones contain significant amounts of plant nutrients. Fish residues may be preserved by acidification to pH < 4, which may affect the chemical extractability, and the plant availability of nutrients when applied as ...
  • Effects of ploughing depth on the decomposition of barley straw in organically managed soil 

   Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Meisingset, Erling L.; Hansen, Sissel (Bioforsk TEMA;1(24) 2006, Research report, 2006)
   Organic farmers are often advised to plough shallowly (<15 cm) in order to optimise nutrient turnover and to promote the activity of soil biota, but deeper for better control of perennial weeds. Different ploughing depths ...
  • Eksempler på biogassanlegg. Rapport fra studietur til biogassanlegg i Norge, Sverige og Danmark oktober 2009. 

   Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;5(60) 2010, Research report, 2010-03-20)
   Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll vurderer å bygge et biogassanlegg til behandling av husdyrgjødsel fra økologisk melkeproduksjon. Bioforsk Økologisk er engasjert i prosessen for å bidra med kompetanse på blant ...
  • Energiproduksjon, klimaeffekt og avlingseffekt i et gårdsbasert biogassanlegg 

   Kvande, Ingvar; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Prosjektet «Dokumentasjon av energiproduksjon og klimaeffekt i et gårdsbasert biogassanlegg for husdyrgjødsel og ulike typer fiskeavfall» (BIOGASDOK, 2012-14) ble finansiert av Forskningsmidler over jordbruksavtalen med ...
  • Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» 

   Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;7(29) 2012, Research report, 2012-02)
   Prosjektet «Økobonden skal lykkes» (ØSL) ble gjennomført av Debio, Norsk landbruksrådgivning (NLR) og Matmerk i perioden 2009-2011 med støtte fra SLF. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen innvilget finansiering ...
  • Gårdsanlegg for biogass, og aktuelle FoU-aktiviteter. Rapport fra studietur 24.-25. mai 2011, arrangert av nettverket "Gårdsgass Midt-Norge" 

   Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingvar; Fisknes, Geir; Lian, Arve (Bioforsk rapport;6(92) 2011, Research report, 2011-08-22)
   Denne rapporten oppsummerer inntrykk fra en studietur til ulike biogassanlegg og forskningsmiljø på biogass på Østlandet i mai 2011, gjennomført av 14 deltakere fra nettverket Gårdsgass Midt-Norge. Rapporten refererer ...
  • In vitro pepsin digestibility and amino acid composition in soluble and residual fractions of hydrolyzed chicken feathers 

   Adler, Steffen Andreas; Slizyte, Rasa; Honkapää, Kaisu; Løes, Anne-Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Beta-keratin in poultry feathers is a structural protein that is resistant to degradation due to disulfide and hydrogen bonds. Feather meal can be a valuable feed compound if the digestibility can be increased. The objective ...
  • Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013 

   Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene; Strøm, Turid (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten beskriver endringer i jord, avlinger og næringsbalanser basert på omfattende registreringer ved Tingvoll gard i perioden fra 1991 til 2013. Garden ble omlagt til økologisk drift i perioden 1987 til 1994. ...
  • Kalkingsforsøk med eggeskall. En utprøving i CYCLE-prosjektet 

   Løes, Anne-Kristin; Øverland, John Ingar; Nordal, John (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Skallet av et egg veier ca. 8 gram, og inneholder verdifulle næringsstoffer. På Nortura sin fabrikk for foredling av egg, i Revetal i Vestfold, produseres det ca. 800 tonn med eggeskall hvert år. Noe av dette materialet ...
  • Meitemark gir god jord 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Bioforsk TEMA;2(2) 2007, Research report, 2007)
   Her er et tilbud ingen bonde vil takke nei til: En gratis medhjelper som bedrer jordstruktur og næringstilgang for plantevekst- nemlig meitemarken. Meitemark bidrar til å utvikle jordprofilet ved å grave ganger og legge ...
  • Meitemark og jordforbedring 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Økologisk småskrift;1/2007, Research report, 2007)
  • Organic and conventional public food procurement for youth in Norway 

   Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;5(110) 2010, Research report, 2010-08-05)
   Young consumers are an important target group, because habits are established at young age. Hence, introducing children to organic food in public settings such as schools may be an efficient way to increase the consumption ...
  • Organic and conventional public food procurement for youth in Norway 

   Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Roos, Gun; Birkeland, Liv H L; Solemdal, Liv (Bioforsk rapport;3(43) 2008, Research report, 2008-02-19)
   In Norway, public procurement of food to youth is not well developed in comparison to many other European and Scandinavian countries. School meals are only offered in very few primary schools, and the common school meal ...