• Associational relationships at multiple spatial scales affect forest damage by moose 

   Herfindal, Ivar; Tremblay, Jean-Pierre; Hester, Alison J.; Lande, Unni Støbet; Wam, Hilde K (Journal article; Peer reviewed, 2015-07-15)
   Increasing abundance of large herbivores combined with changes in forestry practices has led to increased forest damage in many temperate and boreal forest areas. The role of alternative forage as a driver for browsing ...
  • Effects of Grazing Abandoned Grassland on Herbage Production and Utilization, and Sheep Preference and Performance 

   Steinshamn, Håvard; Grøva, Lise; Adler, Steffen; Brunberg, Emma; Lande, Unni Støbet (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-29)
   Large areas of farmland are abandoned in Norway, which for various reasons are regarded as undesirable. Loss of farmlandmay have negative implications for biodiversity and ecosystem function and food production potential. ...
  • Effects of grazing previously abandoned grassland on performance in sheep 

   Grøva, Lise; Steinshamn, Håvard; Brunberg, Emma; Lande, Unni Støbet (Grassland Science in Europe;Volume 21, Peer reviewed, 2016)
   Large areas of cultivated grasslands have been abandoned in Norway and are no longer used for production. Knowing that access to spring and autumn pastures is a limiting factor for sheep farmers, this study aims at testing ...
  • Effects of heifers and sheep grazing on herbage production on a previously abandoned grassland 

   Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen Andreas; Grøva, Lise; Lande, Unni Støbet (Grassland Science in Europe;21, Chapter, 2016)
   Large areas of cultivated grassland are annually abandoned and no longer used for production in Norway. Such areas will over time be encroached by shrubs and trees, which is regarded as undesirable. We assessed plant ...
  • Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter. Utvikling av blåbærlyngen etter tørkevinteren 2014 

   Meisingset, Erling L.; Austrheim, Gunnar; Solberg, Erling; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO Rapport;1(64) 2015, Research report, 2015-12-18)
   De tørre og varme værforholdene med mye vind langs kysten på Vestlandet og i Trøndelag vinteren 2014 førte til en kraftig uttørking av en del plantearter, og det ble observert store områder med inntørka og død vegetasjon. ...
  • Elgbeitetakst i Gjøvik kommune 2012 - en oppfølging av tilsvarende takst utført i 2007 

   Histøl, Trond; Lande, Unni Støbet; Wam, Hilde K (Bioforsk rapport;7(134) 2012, Research report, 2012-10-31)
   Denne rapporten sammenstiller to elgbeitetakster utført i Gjøvik i hhv. 2007 og 2012. I perioden har det vært noe mer hogst, og dermed en økning i lauvtilgang og en reduksjon av tilgang til høge urter. Ut fra stående ...
  • Elgbeitetakst i Salsbruket 2013 

   Lande, Unni Støbet; Herfindal, Ivar; Wam, Hilde K (Bioforsk rapport;8(157) 2013, Research report, 2013-12-03)
   Bioforsk takserte elgbeitene i Salsbruket juli 2013. Salsbruket utgjør i overkant av 500 000 sammenhengende daa med utmark i kystskogregionen av Trøndelag. Som elgbeite er området preget av lav skoggrense (200-300 moh), ...
  • Heart rate sensor validation and seasonal and diurnal variation of body temperature and heart rate in domestic sheep 

   Fuchs, Boris; Sørheim, Kristin; Chincarini, Matteo; Brunberg, Emma; Stubsjøen, Solveig Marie; Bratbergsengen, Kjell; Hvasshovd, Svein-Olaf; Zimmermann, Barbara; Lande, Unni Støbet; Grøva, Lise (Journal article; Peer reviewed, 2019-12)
   Advantages of low input livestock production on large pastures, including animal welfare, biodiversity and low production costs are challenged by losses due to undetected disease, accidents and predation. Precision livestock ...
  • Spatial mismatch between management units and movement ecology of a partially migratory ungulate 

   Meisingset, Erling L.; Loe, Leif Egil; Brekkum, Øystein; Bischof, Richard; Rivrud, Inger Maren; Lande, Unni Støbet; Zimmermann, Barbara; Veiberg, Vebjørn; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2017-09-24)
   Population-level management is difficult to achieve if wildlife routinely crosses administrative boundaries, as is particularly frequent for migratory populations. However, the degree of mismatch between management units ...
  • Sunnhjort – Et merkeprosjekt for hjort på indre Sunnmøre - Sluttrapport 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO-rapport;6(57) 2020, Research report, 2020-04)
   kunnskap om hjortens arealbruk på indre Sunnmøre til grunnlag for hjorteforvaltningen i regionen. Rapporten tar også for seg påkjørsler av hjort i studieområdet og det er gjennomført analyser av risiko for påkjørsler. ...
  • Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark - Sluttrapport 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO Rapport;5 (66) 2019, Research report, 2019-06)
   Denne rapporten oppsummerer Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark (2015-2019). Prosjektets mål har vært å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet og i Telemark til grunnlag for ...
  • Taksering av elgbeite, Stjørdal – grunntakst 2021 

   Wam, Hilde Karine; Bless, Marius; Lande, Unni Støbet (NIBIO-rapport;7(172) 2021, Research report, 2021-11)
   NIBIO har på oppdrag av Stjørdal kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juli 2021, for å kunne si noe om beitetilbud og beitepress. Vi fant at den totale tettheten av beite-trær i elgens ...
  • Verdifulle beiter. Kartlegge, prioritere og tilrettelegge 

   Bergslid, Rose; Lande, Unni Støbet (Bioforsk rapport;8(189) 2013, Research report, 2013-12-16)
   I følge Meld. St. 9 (2011-2012) skal norsk matproduksjon økes. En av de viktigste forutsetningene for å nå målet om økt matproduksjon er å ta vare på produksjonsgrunnlaget på inn- og utmark. For å nå målet vil en god ...