• The effect of diammonium phosphate and sodium silicate on the adhesion and fire properties of birch veneer 

   Hautamaki, Saara; Altgen, Michael; Altgen, Daniela; Larnøy, Erik; Hanninen, Tuomas; Rautkari, Lauri (Peer reviewed; Journal article, 2019-09-24)
   In built environments the combustibility of wood is a great concern, which limits the use of wood as a building material due to legislation. The reaction-to-fire properties of wood can be altered with the use of fire-retardant ...
  • Effect of kerfing on crack formation in Scots pine log house timber 

   Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Chapter, 2011)
   In Norway log buildings are normally produced from logs canted on two sides. The canted faces are prone to crack formation during drying. This can cause some disadvantages, e.g. the cracks can trap water from rainfall, ...
  • Estimation of phosphorus-based flame retardant in wood by hyperspectral imaging—a new method 

   Stefansson, Petter; Burud, Ingunn; Thiis, Thomas Kringlebotn; Gobakken, Lone; Larnøy, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2018-02-15)
   It is recognised that flame retardant chemicals degrade and leach out of flame-protected wood claddings when exposed to natural weathering. However, the ability to survey the current state of a flame retardant treatment ...
  • Furu fra sør lar seg lettere impregnere 

   Larnøy, Erik; Lande, Stig (Glimt fra Skog og landskap;06/08, Others, 2008)
   Forskere ved Skog og landskap og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har, sammen med industrien, oppdaget at det er variasjoner i opptak av impregneringsvæske ved trykkimpregnering. Dette skyldes til dels ...
  • Leaching of commonly used impregnation agents affected by wood properties 

   Kängsepp, Kärt; Larnøy, Erik; Meier, Pille (Chapter, 2011)
   The objective of the study was to assess the influence of wood properties on copper leaching from wood treated with preservatives. Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees were harvested from two different stands in Norway ...
  • Macrobiological Degradation of Esterified Wood with Sorbitol and Citric Acid 

   Treu, Andreas; Nunes, Lina; Larnøy, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-19)
   There is a need for new solutions in wood protection against marine wood borers and termites in Europe. A new solution could be the esterification of wood with sorbitol and citric acid (SCA) since these are inexpensive and ...
  • Miljøeffekter ved bruk av tre. Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter 

   Alfredsen, Gry; Asbjørnsen, Bjørn Roger; Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;03/2008, Research report, 2008)
   - Hvis man tar utgangspunkt i den energien som tømmeret representerer, går mindre enn 3 % av denne med til å fremskaffe dette tømmeret til industrien. Om lag halvparten av energiforbruket fra skogetablering til industritomt ...
  • Miljøvennlig trebeskyttelse med lavenergi elektropuls 

   Treu, Andreas; Larnøy, Erik (Glimt fra Skog og landskap;01/10, Others, 2010)
   Levetiden til trebygninger og trekonstruksjoner avhenger hovedsakelig av type konstruksjon, klima, type bruk, naturlig holdbarhet av trevirket, mulige bevaringsbehandlinger og tilstedeværelse av organismer som angriper trevirke.
  • Nye treprodukter. Kan erstatte plast og aluminium 

   Larnøy, Erik (Journal article, 2013)
   En ny type produkter, hvor man blander trefiber med plastprodukter, kan erstatte ren plast eller aluminium på en rekke områder – for eksempel i bilindustrien.
  • Proceedings of the 7th meeting of the NORDIC-BALTIC NETWORK IN WOOD MATERIAL SCIENCE & ENGINEERING (WSE) 

   Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry (Rapport fra Skog og landskap;15/2011, Research report, 2011)
   This report presents presentations and summaries of posters presented during the conference "7th meeting of the Nordic-Baltic Network in Wood Materials & Engineering". The conference was held Oct. 27 to 28, 2011 in Oslo, ...
  • Sorption behaviour of Scots pine in Northern Europe 

   Feilke, Thorben; Zimmer, Katrin; Fromm, Jana; Larnøy, Erik (Chapter, 2011)
   Wood as a hygroscopic material gains or loses moisture with changes in climate of the surrounding air. The moisture content influences strength properties, hardness, durability and machinability. Therefore the hygroscopicity ...
  • Sprekkdannelse i laftevirke 

   Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Glimt fra Skog og landskap;07/10, Others, 2010)
   Til laftevirke benyttes som regel grove tverrsnittsdimensjoner med innesluttet marg. Når virket tørker oppstår det sprekker. Sprekkene vil normalt ta korteste vei fra overflaten og inn mot margen. På laftevirke, som er ...
  • Sprekkdannelser i laftevirke. Effekt av å lage sagsnitt i virket 

   Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;22/2009, Research report, 2009)
   Til laftevirke benyttes som regel grove tverrsnittsdimensjoner med innesluttet marg. Sprekker oppstår når virket tørker. Sprekkene vil normalt ta korteste vei fra overflaten og inn mot margen, noe som medfører at det på ...
  • Trebehandling - Innovasjon, metoder og trender 

   Treu, Andreas; Dalen, Lars Sandved; Gobakken, Lone; Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry (Others, 2018)
   I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre: Treteknologisk kunnskap danner grunnlaget for estetisk og funksjonell bruk av tre som byggemateriale. Riktig ...
  • Trebehandling - innovasjon, metoder og trender 

   Gobakken, Lone Ross; Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry; Dalen, Lars Sandved (Others, 2014)
   I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre: Treteknologisk kunnskap danner grunnlaget for estetisk og funksjonell bruk av tre som byggemateriale. Riktig ...
  • Wood products in a low current pulsing electric field - a new way to protect wood? 

   Treu, Andreas; Larnøy, Erik (Chapter, 2011)
   A new protection system has been tested which protects wood without treating it - by installing a low pulsing electric field. This electro-osmotic pulsing technology on wood, called PLEOT, has been tested in lab trials. ...