• Helse, miljø og sikkerhet i reindriften – en case studie. Sluttrapport. 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Ottaviani Aalmo, Giovanna; Lavesson, Lillian; Kolstrup, Christina (NIBIO Rapport;5(46) 2019, Research report, 2019-03)
   Formålet med prosjektet var å kartlegge risiko for belastning og skade på reindriftsutøveren under ulike aktiviteter innen reindrift. Ved hjelp av videofilmer, arbeidsoppgavekartlegging, observasjon, intervjuer og ...
  • Råd om arbeidsteknikk under arbeid i reingjerdet 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lunner Kolstrup, Christina; Lavesson, Lillian (NIBIO POP;4(22) 2018, Journal article, 2018-11)