• Kvinners deltakelse i samdrift 

   Forsberg, Ellen-Marie; Melhuus, Sigrid Hagerup; Lie, Svenn Arne; Kongsvoll, Ragnhild; Svennerud, Mads (NILF Notat;2009-6, Research report, 2009-03)
   Landbruket er en mannsdominert næring, og vår undersøkelse viser at samdriftsetableringer har langt på vei forsterket dette mønsteret. Kvinner utgjør i dag ca. 14 prosent av det totale antallet bønder i Norge, fortrinnsvis ...
  • Større og færre, men hvilke konsekvenser? Strukturutvikling og jordbrukspolitiske målsettinger 

   Lie, Svenn Arne; Mittenzwei, Klaus (NILF Notat;2008-10, Research report, 2008-04)
   Denne rapporten har sett nærmere på innvirkningen strukturutviklingen i norsk jordbruk har hatt på oppfyllelsen av de jordbrukspolitiske målsettingene i løpet av de siste 15 årene. Strukturutviklingen er definert som ...