• Forage production strategies for improved profitability in organic dairy production at high latitudes 

   Flaten, Ola; Bakken, Anne Kjersti; Lindås, Anitra; Steinshamn, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The objective of this paper was to examine how cutting frequency, silage fermentation patterns and clover performance in grass-clover swards influence the use of inputs and profitability in an organic dairy system. A linear ...
  • Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring 

   Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha; Lindås, Anitra (Bioforsk FOKUS;6(8) 2011, Book, 2011)
  • Økologisk mjølkeproduksjon uten kraftfôr 

   Adler, Steffen Andreas; Ebbesvik, Martha; Hansen, Sissel; Granås, Rune; Lindås, Anitra; Steinshamn, Håvard (NIBIO RAPPORT;4(41) 2018, Research report, 2018-03-21)
   Det er økende interesse hos forbrukere for mjølk og mjølkeprodukt som er produsert uten bruk av kraftfôr med bare beite og konservert gras i fôrrasjonen. Rørosmeieriet AS, som foredler økologisk produsert mjølk, er interessert ...