• Sporedannende bakterier. Utfordringer for mjølkekvalitet, fôrkvalitet og dyrehelse 

      Johansen, Astrid; Stokstad, Maria; Randby, Åshild Taksdal; Lindback, Toril; Njaastad, Kari-Marie (Bioforsk rapport;8(22) 2013, Research report, 2013-02-08)
      Rapporten gir en kunnskapsstatus om sporedannende bakterier som har betydning for fôr- og mjølkekvalitet og dyrehelse, kontamineringskilder, årsaker til framvekst i ensilasje, diagnostikk og analysemetoder.