• Gjødsel og gjødsling i Norge 1930 -1980. Noen trekk i utviklingen 

      Ødelien, M.; Lyngstad, I. (Journal article, 1982)
      Kunstgjødselforbruket i Norge steg meget sterkt fra 1930 til 1980. Forbruket av N, P og K ble henholdsvis ca 20, 6 og 8 ganger større. (Tabellene I og 2). I 1980 ble det brukt i middel ca 700 kg kunstgjødsel pr hektar ...