• Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Møre og Romsdal 

      Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Lund, Per Olav; Malasevska, Iveta (NIBIO-rapport;8(64) 2022, Research report, 2022-04)
      I 2007 vart det første gang utført verdiskapingsberekningar for jordbruket i Møre og Romsdal basert på tal for 2005, og i 2012 vart det gjennomført oppdaterte berekningar basert på tal frå 2010. I denne rapporten er ...