• Moderne prinsipper for jordarbeiding av åkerjord 

      Marti, Markus (Journal article, 1984)
      Formålet med jordarbeiding er: tillaging av såbed ugraskontroll istandsetting av overflaten for å øke inntaket av vann og få kontroll med erosjon - nedmolding av husdyrgjødsel o.l. for å redusere forurensing. «Så mye som ...