• Beregning av fosfortilførsler til vassdrag i jordbrukslandskap. Delrapport 2: Langbekken-Brubakkbekken 

   Maurset, Marie Uhlen; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;8(55) 2022, Research report, 2022-03)
   Vassdrag i jordbruksdominerte nedbørfelt kan være sterkt påvirket av næringsstoffer fra jordbruksdrift, men også fra andre kilder som spredt avløp. For å redusere tilførslene er det nødvendig å vite hvilke kilder som bidrar ...
  • Årsrapport 2019 fra JOVA-programmet. Driftsmessig oppsummering. 

   Hauken, Marit; Stenrød, Marianne; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Bøe, Frederik; Maurset, Marie Uhlen (NIBIO Rapport;6(66) 2020, Research report, 2020-04)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker avrenning av jord,næringsstoffer og plantevernmidler i et utvalg av norske jordbruksområder. Formålet er å dokumentere miljøeffekter av jordbruksdrift gjennom ...