• Skogbehandling langs kraftlinjer. Teorigrunnlag 

   Solberg, Svein; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Søvde, Nils Egil; McInnes, Harold (NIBIO Rapport;3(65) 2017, Research report, 2017-04-19)
   Trefall på linjene forårsaket av vind og snø er et stort og økende problem for nettselskapene. En endring av skogbehandlingen kan redusere dette problemet. En langsiktig oppbygging av stabil skog bør gjøres der det i dag ...
  • Årsaksfaktorer for vind‐ og snøskader i Sør‐Norge 

   Solberg, Svein; McInnes, Harold; Blennow, Kristina (NIBIO Rapport;5(85) 2019, Research report, 2019-06)
   Denne rapporten er basert på Landsskogtakseringens registreringer av vind- og snøskader i Sør-Norge i perioden 2005-2015, samt en case-studie hos Mathiesen Eidvol Værk for skader etter Dagmar-stormen. Med statistiske ...