• Blå stappe og grønne guffekaker 

   McKinnon, Kirsty; Pommeresche, Reidun (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Det er artig å lage morsomme retter i skolehagen. Men hva har blå potetstappe og grønne guffekaker med kunnskapsmål i læreplanen å gjøre? Med den rette vinklingen kan det faktisk knyttes til flere kompetansemål, alt fra å ...
  • Dyrkingsforsøk i skolehagen: "Møkkaprosjektet" 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(9) 2013, Research report, 2013)
   Her presenteres et prosjekt med dyrking av løk og bruk av fem ulike gjødselslag. Elever i 4.-5. klasse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole var med å planlegge og gjennomføre det. Prosjektet viser hvor tverrfaglig et prosjekt, ...
  • Frø og spirer 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Frø er oftest små, men er opphav til noe stort. Når vi studerer frø, kan vi snakke om livssykluser til planter, om faktorer som påvirker spiring og vekst, fotosyntesen, om matproduksjon og biologisk mangfold. Vi kan forske ...
  • Hva kan nedklassifisert ull brukes til? 

   Grøva, Lise; Gobakken, Lone Ross; Uldal, Siv; McKinnon, Kirsty (Journal article, 2021)
  • Jakten på PLANTEARVEN - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser 

   McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   Genetisk mangfold har vært en viktig forutsetning for utviklingen av landbruket og dyrking av kulturvekster opp gjennom historien og i ulike kulturer. For fremtiden er genetisk mangfold en like viktig forutsetning dersom ...
  • Kompostering 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;6(20) 2011, Research report, 2011-11)
   Kompostering er metoder der organisk materiale, for eksempel matrester, hagerester, halm og/ eller husdyrgjødsel, omdannes til næringsrik jord og humus. Organismer som trenger god tilgang på luft sørger for omdanningen, ...
  • Livet i ferskvann 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(15) 2013, Research report, 2013)
   Vann og småkryp fasinerer barn i alle aldre. Det å se på småkryp i vann og bunnsedimenter kan føre til spennende spørsmål: Hvilke dyr er dette? Hvordan puster dyrene i vann? Lever de der hele tiden? Hva spiser de? Vi trenger ...
  • Sjokoladekonfekt med urter 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(17) 2013, Research report, 2013)
   Hvem skulle tro at det å lage «godteri» kan skape rom for læring? I denne aktiviteten kan vi snakke om smeltepunktet og andre egenskaper ved sjokolade, lære å følge en oppskrift, diskutere smakstilsetninger i mat, reklame, ...
  • Småkryp i skolehagen 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(16) 2013, Research report, 2013)
   Når elever studerer insekter og småkryp øver de opp evnen til å observere detaljer. De lærer å bruke enkle artsnøkler, de må notere, studere og fortelle litt om resultatene de har funnet. Noe informasjon, eksempelvis om ...
  • Studere meitemark i skolehagen 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Studier av meitemark kan knyttes til læreplanmål i naturfag, norsk og matematikk. Meitemark har en spennende biologi og er en viktig del av økosystemet både over og under bakken. Dette kan være grunnlag for kunnskap om hva ...
  • Trær, greiner og løv - biologi og bruk 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(11) 2013, Research report, 2013)
   Det å studere trær i og rundt skolehagen, gir rom for læring i flere fag. Vi kan gjenkjenne ulike trær ved å studere bladene, knoppene, frøene eller stammen. Vi kan følge årssyklusen til et tre. Vi kan dyrke ulike frukttrær ...
  • Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi 

   McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet. Landbruksdirektoratet melder at det er økende omsetning av økologiske grønnsaker og at det i store deler av året ikke er nok tilgang på norske, ...