• The accuracy and precision of age determination by dental cementum annuli in four northern cervids 

   Veiberg, Vebjørn; Nilsen, Erlend Birkeland; Rolandsen, Christer Moe; Heim, Morten; Andersen, Roy; Holmstrøm, Frode; Meisingset, Erling L.; Solberg, Erling Johan (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-23)
   Individual age is an important element in models of population demographics, but the limitations of the methods used for age determination are not always clear. We used known-age data from moose (Alces alces), red deer ...
  • Agricultural grasslands buffer density effects in red deer populations 

   Mysterud, Atle; Langvatn, Rolf; Meisingset, Erling L.; Rivrud, Inger Maren (Peer reviewed; Journal article, 2022-12-29)
   Population densities of several cervid species have increased in recent decades in North America and Europe, and cervids frequently eat and damage agricultural crops. Competition and depletion of natural food resources are ...
  • Analyser av hjortepåkjørsler i Fjord, Stranda og Sykkylven kommuner - Risikomodeller og risikokart for lokale tiltak langs vegene 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Denne rapporten presenterer analyser av påkjørsler av hjort i kommunene Fjord, Stranda og Sykkylven kommuner i Møre og Romsdal. Arbeidet ble initiert i forbindelse med Sunnhjort prosjektet (2014-2019), hvor målet har vært ...
  • Behavioral responses of terrestrial mammals to COVID-19 lockdowns 

   Tucker, Marlee A.; Schipper, Aafke M.; Adams, Tempe S.F.; Attias, Nina; Avgar, Tal; Babic, Natarscha L.; Barker, Kristin J.; Bastille-Rousseau, Guillaume; Behr, Dominik M.; Belant, Jerrold L.; Beyer Jr., Dean E.; Blaum, Niels; Blount, J. David; Bockmuhl, Dirk; Boulhosa, Ricardo Luiz Pires; Brown, Michael B.; Buuveibaatar, Bayarbaatar; Cagnazzi, Francesca; Calabrese, Justin M.; Cerne, Rok; Chamaillé-Jammes, Simon; Chan, Aung Nyein; Chase, Michael J.; Chaval, Yannick; Chenaux-Ibrahim, Yvette; Cherry, Seth G.; Cirovic, Dusko; Coban, Emrah; Cole, Eric K.; Conlee, Laura; Courtemanch, Alyson; Cozzi, Gabriele; Davidson, Sarah C.; DeBloois, Darren; Dejid, Nandintsetseg; DeNicola, Vickie; Desbiez, Arnaud L.J.; Douglas-Hamilton, Iain; Drake, David; Egan, Michael; Eikelboom, Jasper A.J.; Fagan, William F.; Farmer, Morgan J.; Fennessy, Julian; Finnegan, Shannon P.; Fleming, Christen H.; Fournier, Bonnie; Fowler, Nicholas L.; Gantchoff, Mariela G.; Garnier, Alexandre; Heim, Morten; Heurich, Marco Dietmar; Kaczensky, Petra; Kindberg, Jonas; Linnell, John Durrus; Meisingset, Erling L.; Van Moorter, Bram; Mysterud, Atle; Panzacchi, Manuela; Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Strand, Olav; Sunde, Peter; Svoboda, Nathan J.; Swart, Jonathan; Thompson, Jeffrey J.; Toal, Katrina L.; Uiseb, Kenneth; VanAcker, Meredith C.; Velilla, Marianela; Verzuh, Tana L.; Wachter, Bettina; Wagler, Brittany L.; Whittington, Jesse; Wikelski, Martin; Wilmers, Christopher C.; Wittemyer, George; Young, Julie K.; Zięba, Filip; Zwijacz-Kozica, Tomasz; Huijbregts, Mark A. J.; Mueller, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2023-06-08)
   COVID-19 lockdowns in early 2020 reduced human mobility, providing an opportunity to disentangle its effects on animals from those of landscape modifications. Using GPS data, we compared movements and road avoidance of ...
  • Beiteskade av hjort i foryngingsfelt og ung produksjonsskog av gran og furu Områdebruk og forvaltingstiltak for å redusera skadeomfang 

   Øpstad, Samson; Hylen, Gro; Meisingset, Erling L. (NIBIO-rapport;8(39) 2022, Research report, 2022-03)
  • Bestandsestimering av hjort ved bruk av jegerrapporterte data - Presentasjon av en kjønns- og stadium-strukturert dynamisk populasjonsmodell 

   Omholt, Stig William; Meisingset, Erling L. (NIBIO Rapport;, Research report, 2022-09)
   I denne rapporten viser vi at jegerrapporterte data gir mulighet for robust bestandsestimering av hjort basert på modellgenererte populasjonsforløp og derved mulighet for framskriving av bestandsutvikling som funksjon av ...
  • Contrasting emergence of Lyme disease across ecosystems 

   Mysterud, Atle; Easterday, William Ryan; Stigum, Vetle Malmer; Aas, Anders Bjørnsgard; Meisingset, Erling L.; Viljugrein, Hildegunn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Global environmental changes are causing Lyme disease to emerge in Europe. The life cycle of Ixodes ricinus, the tick vector of Lyme disease, involves an ontogenetic niche shift, from the larval and nymphal stages utilizing ...
  • Coprophagy in moose: A first observation 

   Spitzer, Robert; Åström, Cecilia; Felton, Annika M.; Eriksson, Monica; Meisingset, Erling L.; Solberg, Erling Johan; Rolandsen, Christer Moe (Peer reviewed; Journal article, 2023-01-06)
   Coprophagy, the eating of feces, has been documented in a wide range of species but appears to be rare or difficult to detect in deer (Cervidae). Here, we report the first observation of coprophagy in moose Alces alces, ...
  • Effect of legal regulation of supplemental feeding on space use of red deer in an area with chronic wasting disease 

   Mysterud, Atle; Rivrud, Inger Maren; Brekkum, Øystein; Meisingset, Erling L. (Peer reviewed; Journal article, 2022-12-12)
   Supplemental feeding of cervids during winter is a widespread management practice, but feeding may increase the risk of disease transmission. Therefore, legal regulations to limit supplemental feeding are often implemented ...
  • Effects of ploughing depth on the decomposition of barley straw in organically managed soil 

   Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Meisingset, Erling L.; Hansen, Sissel (Bioforsk TEMA;1(24) 2006, Research report, 2006)
   Organic farmers are often advised to plough shallowly (<15 cm) in order to optimise nutrient turnover and to promote the activity of soil biota, but deeper for better control of perennial weeds. Different ploughing depths ...
  • Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter. Utvikling av blåbærlyngen etter tørkevinteren 2014 

   Meisingset, Erling L.; Austrheim, Gunnar; Solberg, Erling; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO Rapport;1(64) 2015, Research report, 2015-12-18)
   De tørre og varme værforholdene med mye vind langs kysten på Vestlandet og i Trøndelag vinteren 2014 førte til en kraftig uttørking av en del plantearter, og det ble observert store områder med inntørka og død vegetasjon. ...
  • Elgen i Stabbursdalen i Finnmark - Areabruk, trekk og leveområder 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Solberg, Erling Johan; Rødven, Rolf (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Denne rapporten oppsummerer resultatene fra analyser av elgens forflytnings- og trekkmønster og leveområder for 12 GPS merka elger i Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger kommune i 2018. Ut fra GPS-elgenes posisjoner ble ...
  • Estimating and managing broad risk of chronic wasting disease spillover among cervid species 

   Mysterud, Atle; Solberg, Erling Johan; Meisingset, Erling L.; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Strand, Olav; Van Moorter, Bram; Rolandsen, Christer Moe; Rivrud, Inger Maren (Peer reviewed; Journal article, 2023-09-10)
   The management of infectious wildlife diseases often involves tackling pathogens that infect multiple host species. Chronic wasting disease (CWD) is a prion disease that can infect most cervid species. CWD was detected in ...
  • Evaluering av teknologiske løsninger mot tamreinpåkjørsel langs Nordlandsbanen 

   Wagner, Gabriela; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Meisingset, Erling L.; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Winje, Erlend; Bjørn, Tor (NIBIO Rapport;5(99) 2019, Research report, 2019-09)
   Reindeer-train-collisions (RTC) are a challenge for Norwegian society and the northern Norwegian train company Bane NOR with regard to animal welfare, wildlife ecology, animal husbandry, reindeer herding and the working ...
  • Future suitability of habitat in a migratory ungulate under climate change 

   Rivrud, Inger Maren; Meisingset, Erling L.; Loe, Leif Egil; Mysterud, Atle (Peer reviewed; Journal article, 2019-03-20)
   With climate change, the effect of global warming on snow cover is expected to cause range expansion and enhance habitat suitability for species at their northern distribution limits. However, how this depends on landscape ...
  • Impacts of human disturbance on flight response and habitat use of red deer 

   Meisingset, Erling L.; Gusevik, Joar; Skjørestad, Atle; Brekkum, Øystein; Mysterud, Atle; Rosell, Frank Narve (Peer reviewed; Journal article, 2022-11-09)
   Many wild animals perceive humans as predators, and human disturbance,especially in the form of hunting, triggers antipredatory behavior among prey.Yet, knowledge of how game species react to different types of human ...
  • Implications of the forage maturation hypothesis for activity of partially migratory male and female deer 

   Debeffe, Lucie Isabelle; Rivrud, Inger Maren; Brekkum, Øystein; Meisingset, Erling L.; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2017-12-21)
   Partial migration is common in a large variety of taxa in seasonally variable environments. Understanding the mechanisms underlying migration is important, as migration affects individual fi tness. Migratory herbivores ...
  • Interaction effects between weather and space use onharvesting effort and patterns in red deer 

   Rivrud, Inger Maren; Meisingset, Erling L.; Loe, Leif Egil; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Most cervid populations in Europe and North America are managed through selective harvesting, often with age‐ and sex‐specific quotas, with a large influence on the population growth rate. Less well understood is how ...
  • Kartlegging av beitestatus i vinterbeiteområder for hjort på Søre-Sunnmøre 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Ebbesvik, Martha (Bioforsk rapport;3(70) 2008, Research report, 2008-04-30)
   Denne rapporten oppsummerer en beitekartlegging gjennomført på Søre-Sunnmøre. Hensikten har vært å utføre en kartlegging av viktige vinterbeiteområder for hjort i kommunene Ørsta, Volda, Hareid, Sande, Herøy og Ulstein. ...
  • Kostar hjorten meir enn han smakar? Del 1: berekning av kostnad og nytteverdi av hjort i Eikås storvald i Jølster 

   Thorvaldsen, Pål; Øpstad, Samson; Aarhus, Arve; Meisingset, Erling L.; Austarheim, Åsmund; Lauvstad, Hans; Mo, Magnus (Bioforsk rapport;5(59) 2010, Research report, 2010-03-15)
   Hovudmålsetjinga med prosjektet ”Kostar hjorten meir enn han smakar?” er å utvikle metodar for å berekne inntekter og utgifter som hjorten representerer for den enkelte grunneigar, og samla innafor eit avgrensa område ...