• The accuracy and precision of age determination by dental cementum annuli in four northern cervids 

   Veiberg, Vebjørn; Nilsen, Erlend Birkeland; Rolandsen, Christer Moe; Heim, Morten; Andersen, Roy; Holmstrøm, Frode; Meisingset, Erling L.; Solberg, Erling Johan (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-23)
   Individual age is an important element in models of population demographics, but the limitations of the methods used for age determination are not always clear. We used known-age data from moose (Alces alces), red deer ...
  • Contrasting emergence of Lyme disease across ecosystems 

   Mysterud, Atle; Easterday, William Ryan; Stigum, Vetle Malmer; Aas, Anders Bjørnsgard; Meisingset, Erling L.; Viljugrein, Hildegunn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Global environmental changes are causing Lyme disease to emerge in Europe. The life cycle of Ixodes ricinus, the tick vector of Lyme disease, involves an ontogenetic niche shift, from the larval and nymphal stages utilizing ...
  • Effects of ploughing depth on the decomposition of barley straw in organically managed soil 

   Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Meisingset, Erling L.; Hansen, Sissel (Bioforsk TEMA;1(24) 2006, Research report, 2006)
   Organic farmers are often advised to plough shallowly (<15 cm) in order to optimise nutrient turnover and to promote the activity of soil biota, but deeper for better control of perennial weeds. Different ploughing depths ...
  • Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter. Utvikling av blåbærlyngen etter tørkevinteren 2014 

   Meisingset, Erling L.; Austrheim, Gunnar; Solberg, Erling; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO Rapport;1(64) 2015, Research report, 2015-12-18)
   De tørre og varme værforholdene med mye vind langs kysten på Vestlandet og i Trøndelag vinteren 2014 førte til en kraftig uttørking av en del plantearter, og det ble observert store områder med inntørka og død vegetasjon. ...
  • Evaluering av teknologiske løsninger mot tamreinpåkjørsel langs Nordlandsbanen 

   Wagner, Gabriela; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Meisingset, Erling L.; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Winje, Erlend; Bjørn, Tor (NIBIO Rapport;5(99) 2019, Research report, 2019-09)
   Reindeer-train-collisions (RTC) are a challenge for Norwegian society and the northern Norwegian train company Bane NOR with regard to animal welfare, wildlife ecology, animal husbandry, reindeer herding and the working ...
  • Future suitability of habitat in a migratory ungulate under climate change 

   Rivrud, Inger Maren; Meisingset, Erling L.; Loe, Leif Egil; Mysterud, Atle (Peer reviewed; Journal article, 2019-03-20)
   With climate change, the effect of global warming on snow cover is expected to cause range expansion and enhance habitat suitability for species at their northern distribution limits. However, how this depends on landscape ...
  • Implications of the forage maturation hypothesis for activity of partially migratory male and female deer 

   Debeffe, Lucie Isabelle; Rivrud, Inger Maren; Brekkum, Øystein; Meisingset, Erling L.; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2017-12-21)
   Partial migration is common in a large variety of taxa in seasonally variable environments. Understanding the mechanisms underlying migration is important, as migration affects individual fi tness. Migratory herbivores ...
  • Interaction effects between weather and space use onharvesting effort and patterns in red deer 

   Rivrud, Inger Maren; Meisingset, Erling L.; Loe, Leif Egil; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Most cervid populations in Europe and North America are managed through selective harvesting, often with age‐ and sex‐specific quotas, with a large influence on the population growth rate. Less well understood is how ...
  • Kartlegging av beitestatus i vinterbeiteområder for hjort på Søre-Sunnmøre 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Ebbesvik, Martha (Bioforsk rapport;3(70) 2008, Research report, 2008-04-30)
   Denne rapporten oppsummerer en beitekartlegging gjennomført på Søre-Sunnmøre. Hensikten har vært å utføre en kartlegging av viktige vinterbeiteområder for hjort i kommunene Ørsta, Volda, Hareid, Sande, Herøy og Ulstein. ...
  • Kostar hjorten meir enn han smakar? Del 1: berekning av kostnad og nytteverdi av hjort i Eikås storvald i Jølster 

   Thorvaldsen, Pål; Øpstad, Samson; Aarhus, Arve; Meisingset, Erling L.; Austarheim, Åsmund; Lauvstad, Hans; Mo, Magnus (Bioforsk rapport;5(59) 2010, Research report, 2010-03-15)
   Hovudmålsetjinga med prosjektet ”Kostar hjorten meir enn han smakar?” er å utvikle metodar for å berekne inntekter og utgifter som hjorten representerer for den enkelte grunneigar, og samla innafor eit avgrensa område ...
  • Merke- og utviklingsprosjekt hjort Nordmøre og Sør-Trøndelag - Delrapport 2 - Foreløpige resultat og statusoversikt for 2008 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein (Bioforsk rapport;4(135) 2009, Research report, 2009-10-26)
   Denne rapporten oppsummerer status for ”Merke- og utviklingsprosjekt hjort – Nordmøre og Sør- Trøndelag” for driftsåret 2008. Rapporten er andre delrapport for prosjektet. Den gir en kort oppsummering av foreløpige resultater ...
  • Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research 

   Hofman, M.P.G.; Hayward, M.W.; Heim, Morten; Marchand, P.; Rolandsen, Christer Moe; Mattisson, Jenny; Urbano, Ferdinando; Heurich, Marco; Mysterud, Atle; Melzheimer, Jörg; Morellet, Nicolas; Voigt, Ulrich; Allen, B.L.; Gehr, B.; Rouco, C.; Ullmann, W.; Holand, Øystein; Jørgensen, Nicolai Hermann; Steinheim, Geir; Cagnacci, Fransesca; Kroeschel, Max; Kaczensky, Petra; Buuveibaatar, Bayarbaatar; Payne, J.C.; Palmegiani, I.; Jerina, K.; Kjellander, P.; Johansson, Ö.; LaPoint, S.; Bayrakcismith, R.; Linnell, John Durrus; Zaccaroni, M.; Jorge, M.L.S.; Oshima, J.E.F.; Songhurst, A.; Fischer, C.; Mc Bride Jr., R.T.; Thompson, J.J.; Streif, S.; Sandfordt, R.; Bonenfant, Christophe; Drouilly, M.; Klapproth, M.; Zinner, D.; Yarnell, R.; Stronza, A.; Wilmott, L.; Meisingset, Erling L.; Thaker, M.; Vanak, A.T.; Odden, John (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-09)
   Satellite telemetry is an increasingly utilized technology in wildlife research, and current devices can track individual animal movements at unprecedented spatial and temporal resolutions. However, as we enter the golden ...
  • Sex-specific differences in spring and autumn migration in a northern large herbivore 

   Debeffe, Lucie Isabelle; Rivrud, Inger Maren; Meisingset, Erling L.; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-16)
   Ongoing global warming is now affecting migratory cycles in a large variety of taxa in seasonally variable environments. Disruption of migratory systems can cause population decline and affect ecosystem function across the ...
  • Spatial mismatch between management units and movement ecology of a partially migratory ungulate 

   Meisingset, Erling L.; Loe, Leif Egil; Brekkum, Øystein; Bischof, Richard; Rivrud, Inger Maren; Lande, Unni Støbet; Zimmermann, Barbara; Veiberg, Vebjørn; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2017-09-24)
   Population-level management is difficult to achieve if wildlife routinely crosses administrative boundaries, as is particularly frequent for migratory populations. However, the degree of mismatch between management units ...
  • Sunnhjort – Et merkeprosjekt for hjort på indre Sunnmøre - Sluttrapport 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO-rapport;6(57) 2020, Research report, 2020-04)
   kunnskap om hjortens arealbruk på indre Sunnmøre til grunnlag for hjorteforvaltningen i regionen. Rapporten tar også for seg påkjørsler av hjort i studieområdet og det er gjennomført analyser av risiko for påkjørsler. ...
  • Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark - Sluttrapport 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO Rapport;5 (66) 2019, Research report, 2019-06)
   Denne rapporten oppsummerer Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark (2015-2019). Prosjektets mål har vært å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet og i Telemark til grunnlag for ...
  • Sørhjort. Hjortens arealbruk i Agder og Telemark 

   Meisingset, Erling L.; de Boer, Anne (NIBIO POP;6(1) 2020, Journal article, 2020-03)
   Hjortebestanden har økt i størrelse de siste 40 årene, og hjorten har stadig inntatt nye områder i Sør-Norge. Siden år 2000 er fellingen av hjort om lag fem-doblet i Telemark, mens den i Agder er tidoblet. Bestandstettheten ...
  • The influence of red deer space use on the distribution of Ixodes ricinus ticks in the landscape 

   Qviller, Lars; Viljugrein, Hildegunn; Loe, Leif Egil; Meisingset, Erling L.; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • The role of landscape characteristics for forage maturation and nutritional benefits of migration in red deer 

   Mysterud, Atle; Vike, Brit Karen; Meisingset, Erling L.; Rivrud, Inger Maren (Journal article; Peer reviewed, 2017-05-12)
   Large herbivores gain nutritional benefits from following the sequential flush of newly emergent, high-quality forage along environmental gradients in the landscape, termed green wave surfing. Which landscape characteristics ...