• Avling og kvalitet av karve (Carum carvi) samla inn frå heile landet 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;5(8) 2010, Research report, 2010)
   Det vart samla inn 71 frøparti av vill karve frå alle fylker i landet. Det vart planta ut karve i september 2007 på Bioforsk Øst Apelsvoll på Østre Toten i Oppland. Karvefrø vart hausta i juli 2009. Det var stor variasjon ...
  • Basilikum (Ocimum basilicum L.), prøvedyrking 2001-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;8(127) 2004, Research report, 2004)
   Basilikum er ein varmekrevjande vekst som under norske tilhøve bør plantast på svart plast og dekkast med fiberduk eller klar plast i heile eller delar av vekstsesongen. På verdsbasis er dette ein svært viktig krydderart ...
  • Basilikum (Ocimum basilicum L.), prøvedyrking på friland 2001-2005 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;1(26) 2006, Research report, 2006)
   Basilikum er ein varmekrevjande vekst som under norske tilhøve bør plantast på svart plast og dekkast med fiberduk eller klar plast i heile eller delar av vekstsesongen. På verdsbasis er dette ein svært viktig krydderart ...
  • Dill (Anethum graveolens). Resultat frå prøvedyrking i tre år 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;4(9) 2009, Research report, 2009)
   Frø, blomst og blad av dill både som frisk og tørka vare vert nytta som krydder. I 2001, 2003 og 2006 testa vi ulike sortar i dill. Det er her vist resultat for tørka blad av dill, med avling per dekar, oljeinnhold med ...
  • Fiberduk og hullplast påvirker avling, kvalitet og overvintring av sitronmelisse 

   Dragland, Steinar; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;8(120E) 2004, Research report, 2004)
   Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
  • Glattbladpersille (Petroselinum crispum var. neapolitanum). Prøvedyrking 2006 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;4(12) 2009, Research report, 2009)
   Resultata byggjer på eitt forsøksfelt på Planteforsk Kise i 2006. Resultata syner mengde tøra vare per dekar, oljeinnhald i blad og vurdering av farge, smak og lukt for tre sortar dyrka med tre nitrogengjødselnivå.
  • Isop (Hyssopus officinalis), prøvedyrking 2000-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(127) 2005, Research report, 2005)
   Isop ( Hyssopus officinalis) er ein fleirårig halvbusk som kan bli 30 til 60 cm høg. Planten høyrer til leppeblomstfamilien og kjem opphaveleg frå middelhavsområdet. Blomstrane er til vanleg blå, men kan også vera rosa og ...
  • Koriander (Coriandrum sativum), prøvedyrka på Indre Østland 1999-2002 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;8(126) 2004, Research report, 2004)
   Ved Planteforsk Kise i Hedmark vart det i åra 1999 til 2003 prøvedyrka koriander (Coriandrum sativum). Avlingar og oljeinnhald synte at det er mogeleg å dyrka koriander for oljeproduksjon i Norge. Forutsetningane er lang ...
  • Kryddersalvie (Salvia officinalis), prøvedyrking 2000-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(129) 2005, Research report, 2005)
   Kryddersalvie (Salvia officinalis),er ein fleirårig halvbusk som høyrer til leppeblomstfamilien. Kryddersalvie kan overvintre i dei beste klimasonene i landet. Planten har sterk smak og lukt. Friske blad blir brukt i salatar ...
  • Kryddertimian (Thymus vulgaris), prøvedyrking 2000-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(107) 2005, Research report, 2005)
   Åtte sortar av kryddertimin har vore prøvd ved Planteforsk Kise i Hedmark, i fleire forsøksringar og hjå dyrkarar i åra 2000 til 2004. Overlevinga av kryddertimian vintrane frå 2001 til 2004 var god ved Planteforsk Kise. ...
  • Lavendel (Lavendula angustifolia), prøvedyrka på indre Østland 2002-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;8(122) 2004, Research report, 2004)
   Fire sortar av lavendel har vore prøvd på Planteforsk Kise frå 2002 til 2004. Overvintringa på indre Østland var langt betre enn vi hadde forventa. Best var ein klon frå ein privathage i Sogn. Denne overvintra 100 %, hadde ...
  • Merian (Oreganum majorana), prøvedyrking 1999-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(118) 2005, Research report, 2005)
   Åtte navnesortar og tre frøparti av merian vart prøvde ut ved Planteforsk Kise og ein del andre stader i åra 1999 til 2004. Merian må dyrkast som eittårig plante i Norge. Unge stilkar og blad, både friske og tørka, blir ...
  • Prøving av kamille (Matricaria recutita) 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;4(10) 2009, Research report, 2009)
   Sortar av kamille vart prøvd ut i tre år ved Planteforsk Kise. Kamille kjem frå Middelhavsområdet. Arten er ein av dei eldste medisinplantene, men blir også brukt i kosmetikk og som te. Kamille høyrer til korgplantefamilien ...
  • Sar (Satureja hortensis), prøvedyrking 2000-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(119) 2005, Research report, 2005)
   Sar (Satureja hortensis), som også er kalla sommarsar, er ein eittårig vekst som kan bli opp til 40 cm høg. Denne krydderurten kan dyrkast på dei fleste stader i Noreg. Som krydder er sar mykje brukt i blandingskrydder. ...
  • Sitronmelisse (Melissa officinalis), prøvedyrking 2000-2005 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;9(128) 2005, Research report, 2005)
   Sitronmelisse(Melissa officinalis), er en art som vil ha mykje sol og god jod. Overvintringa er avhengig av snødekke og haustetidspunkt. Overvintrar sikkert berre i dei beste klimasonene. Planten kjem frå middelhavslanda. ...
  • Variasjoner i rosenrot (Rhodiola rosea) fra 97 steder i Norge 

   Dragland, Steinar; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;1(47) 2006, Research report, 2006)
   Rosenrot har i løpet av få år blitt et etterspurt råstoff for produksjon av tabletter, kapsler, ekstrakter m.m. som til sammen utgjør en vesentlig andel av omsetningen av kostholdsproduktene her i landet og også i flere ...