• Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Flemsæter, Frode; Moum, Svein Ola; Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;09/2005, Research report, 2005-02-14)
   Dokumentet gjev ei tilråding for innhald i eit nytt arealressurskart, AR5, som skal erstatta digitalt markslagskart.
  • Hovedplan for skogbruksplanlegging - Mal for arbeidet på fylkesnivå 

   Moum, Svein Ola (NIJOS dokument;3/01, Report, 2001)
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2009 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;23/2010, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2009, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på kontroll ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2010 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2011, Research report, 2011)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2010, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Foryngelseskontrollen er fra og med 2010 noe endret i forhold ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2011 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2012, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2011, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på 1 018 ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2012 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2013, Research report, 2013)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2012, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på 990 ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2013 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-08, Research report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2013, som omfatter resultatkontrollen for foryngelse, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra resultatkontrollen for ...
  • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2014 

   Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (NIBIO RAPPORT;1(32), Research report, 2015-11-20)
  • Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging 

   Nilsen, Jan-Erik; Moum, Svein Ola (NIJOS dokument;1/02, Report, 2002)