• Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet 

   Prestvik, Anne; Nebell, Ingunn; Pettersen, Ivar (NILF-rapport;2013-4, Research report, 2013)
   Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gjennom Inn på tunet utfyller gårdsbruk tjenester fra spesialiserte velferdsinstitusjoner, ...
  • Bærekraftig næringsøkonomi - Struktur og økonomi i reindrifta 

   Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe; Nebell, Ingunn (NIBIO Rapport;3(115) 2017, Research report, 2017-10-26)
   The study of structure and economics in Norwegian reindeer herding is commissioned by the Ministry of Agriculture and Food in order to better understand the relations between economic sustainability in reindeer herding and ...
  • En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester 

   Kvakkestad, Valborg; Nebell, Ingunn; Rålm, Per Christian (NILF Notat;2012-22, Research report, 2012-11)
   Det har de siste årene vært rettet mye oppmerksomhet mot ulike økosystemtjenester og verdien disse representerer. Dette notatet er en gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementets virkeområde som kan ha ...
  • Grønn verdi. Lønnsom vekst for norsk frukt og grønt 

   Pettersen, Ivar; Nebell, Ingunn; Prestvik, Anne (NILF Rapport;2014-3, Research report, 2014)
   Norske frukt- og grøntprodusenter utgjør kjernen i en stor, vekstkraftig og konkurranseutsatt verdikjede i norsk matsektor. Norsk frukt og grøntproduksjon må hele tiden tilpasse eget tilbud til konkurrerende import og har ...
  • Kalveklassifisering og kalveslaktetilskudd for reinkalv 

   Nebell, Ingunn; Rustad, Lars Johan; Pettersen, Ivar; Røe, Morten; Walland, Finn (NIBIO Rapport;4(11) 2018, Research report, 2018-02-07)
   Klassifiseringssystemet EUROP ble innført for slakterein i 2015. Dette skulle stimulere reineierne til å levere slaktedyr med god kjøttfylde og med økt inntjening av den enkelte rein. Effektene av kalveslaktetilskuddet er ...
  • Standardiserte erstatningssatser ved produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser 

   Nebell, Ingunn; Øvren, Eva; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport;5(10) 2019, Research report, 2019-01)
   Rapporten inneholder oppdaterte beregninger av- og forslag til standardiserte erstatningssatser som kan nyttes overfor produsenter som har større husdyrproduksjon enn konsesjonsregelverket tillater. Beregningene søker å ...
  • Standardiserte erstatningssatser ved produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser (korrigert utgave 2021) 

   Nebell, Ingunn; Øvren, Eva; Rustad, Lars Johan (NIBIO;, Research report, 2019)
   Rapporten inneholder oppdaterte beregninger (høsten 2018) av- og forslag til standardiserte erstatningssatser som kan nyttes overfor produsenter som har større husdyrproduksjon enn konsesjonsregelverket tillater. Beregningene ...