• Bringebærdyrking i økologisk landbruk 

   Nes, Arnfinn; Takle, Torbjørn; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2012)
   Bringebærdyrking har hatt kraftig framgang i Noreg siste åra og er nest etter jordbær den viktigaste bærveksten. Den økologiske produksjonen utgjer som for bærartene elles enno ein svært liten del. Men mange forbrukarar ...
  • Haustberande bringebær i økologisk landbruk 

   Døving, Aksel; Nes, Arnfinn; Myhrene, Simen (Bioforsk TEMA;, Research report, 2010)
   Haustberande bringebær gir blomster og bær på årsskota, bæra vil derfor modne etter at vanleg bringebærsesong er over. Slike sortar kan då dyrkast for å forlenge sesongen, men dei er såpass seine at dei bør dyrkast i tunnel ...
  • Jordbærdyrking i økologisk landbruk 

   Døving, Aksel; Nes, Arnfinn; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2012)
   Jordbær er den viktigaste bærveksten i Norge. Den økologiske produksjonen utgjer ein svært liten del. Mange forbrukarar ønskjer å kjøpa usprøyta jordbær og det burde derfor vere rom for ein vesentleg større andel økologisk ...
  • Nutritional composition of bilberries (Vaccinium myrtillus L.) from forest fields in Norway – Effects of geographic origin, climate, fertilization and soil properties 

   Rohloff, Jens; Uleberg, Eivind; Nes, Arnfinn; Krogstad, Tore; Nestby, Rolf; Martinussen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2015-11-16)
   Effects of different environmental factors (origin, climate, fertilization and soil properties) on berry nutritional quality were studied in eight forest fields of bilberry (Vaccinium myrtillus) in Northern-, Mid- and ...
  • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 – Frukt og bær 

   Røen, Dag; Brandsæter, Lars Olav; Birkenes, Svein Magne; Jaastad, Gunnhild; Nes, Arnfinn; Trandem, Nina; Stensvand, Arne (Bioforsk FOKUS;, Book, 2008)
  • Plasttunnelar for dyrking av økologiske bær 

   Døving, Aksel; Nes, Arnfinn; Hopperstad, Ola; Myhrene, Simen (Bioforsk TEMA;, Research report, 2011)
   Ved dyrking av jordbær og bringebær i plasttunnelar unngår ein direkte nedbør på planter og bær. På den måten kan ein lettare takle soppsjukdommar i økologisk dyrking. Tunneldyrking gir samtidig stabile leveransar og kan ...
  • Sortar og sortsforsøk i bær i Noreg 

   Nes, Arnfinn (NIBIO Rapport;5 (77) 2019, Research report, 2019-06)
   Prøving av nye og eldre sortar og lovande seleksjonar av bærartene har vore særleg omfattande i Noreg etter 1950. Arbeidet har vore meir eller mindre organisert og det meste gjennomført ved dei regionale forskingsstasjonane ...
  • Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Bringebær 

   Nes, Arnfinn; Takle, Torbjørn (Bioforsk TEMA;, Research report, 2012)
   Kampen mot ugras og skadegjerarar er ofte den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Bringebær brukar to-tre år før det er full avling og omløpa er ofte meir enn ti år. Det gjer førebyggjande tiltak svært viktig. Godt ...
  • Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Jordbær 

   Nes, Arnfinn; Døving, Aksel (Bioforsk TEMA;, Research report, 2012)
   Kampen mot ugras og skadegjerarar er som oftast den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Førebyggjande tiltak som bruk av friskt plantemateriale, korte omløp og å fjerna smittekjelder rundt feltet er særleg viktig. ...