• Alternativer til glyfosat i korn og grasmark 

   Tørresen, Kirsten; Brandsæter, Lars Olav; Netland, Jan; Berge, Therese W.; Ringselle, Björn; Strand, Einar (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-09)
   Glyfosat er det mest brukte plantevernmidlet i Norge og på verdensbasis. Det har i de siste årene vært diskutert om dette ugrasmiddelet skulle få fornyet godkjenning. I 2017 ble glyfosat godkjent for fem nye år til 2022. ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten (Bioforsk rapport;7(177) 2012, Research report, 2012-12-20)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Christiansen, Agnethe; Abrahamsen, Unni; Aamlid, Trygve; Øverland, John Ingar (Bioforsk rapport;8(183) 2013, Research report, 2013-12-10)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2013. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Abrahamsen, Unni; Øverland, John Ingar (Bioforsk rapport;9(180) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2016. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;2(153) 2016, Research report, 2017-01-25)
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Ugrasmidler 

   Berge, Therese W.; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten (NIBIO RAPPORT;3(165) 2017, Research report, 2018-02-08)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasmark, engsvingelfrøeng, vår- og høstkorn, såløk, gulrot under plast og på friland, knollselleri, pastinakk, rotpersille og bønne.
  • Evaluering av avgiftssystemet for plantevernmidler i Norge 

   Prestvik, Anne; Netland, Jan; Hovland, Ivar (NILF Notat;2013-15, Research report, 2013)
   Denne rapporten gjør en evaluering av avgiftssystemet for plantevernmidler. Flere underliggende problemstillinger blir analysert og diskutert, blant annet fastsettelse av NAD, resistensutvikling, preparat med flere virksomme ...
  • Growth pattern of Juncus effusus and Juncus conglomeratus in response to cutting frequency 

   Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Østrem, Liv; Myromslien, Merete; Brandsæter, Lars Olav; Netland, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-23)
   Increasing abundance of Juncus effusus (soft rush) and Juncus conglomeratus (compact rush) in pastures and meadows in western Norway has caused reductions in forage yield and quality in recent decades. Understanding plant ...
  • Impacts of soil moisture level and organic matter content on growth of two Juncus species and Poa pratensis grown under acid soil conditions 

   Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Riley, Hugh; Wærnhus, Kjell; Øpstad, Samson; Østrem, Liv; Brandsæter, Lars Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The abundance of Juncus effusus (soft rush) and Juncus conglomeratus (compact rush) has increased in coastal grasslands in Norway over recent decades, and their spread has coincided with increased precipitation in the ...
  • Kartlegging og overvåking av spredning av fremmede karplantearter langs samferdselsårer - en analysemetode basert på nasjonal geografisk infrastruktur 

   Rafoss, Trond; Fløistad, Inger; Netland, Jan; Sælid, Knut (Bioforsk rapport;5(150) 2010, Research report, 2010-12-06)
   I denne rapporten legges det frem en metode utviklet for å identifisere konfliktområder mellom viktige naturverdier og spredning av fremmede karplantearter langs samferdselsårer. I korte trekk består metoden av en geografisk ...
  • Kjempebjønnkjeks (Heracleum mantegazzianum Sommer & Levier) – biologi, forekomst og bekjemping 

   Sjursen, Helge; Netland, Jan (Grønn kunnskap e;8(111) 2004, Research report, 2004)
   Kjempebjønnkjeks er en 2-4 m høy, to-årig skjermplante. Den ligner på tromsøpalme, som er noe lavere og er flerårig. Den førstnevnte arten ble innført til Norge som prydplante på 1800-tallet, mens den sistnevnte ble innført ...
  • Lyssiv og knappsiv: aukande problemugras i eng og beite - biologi, årsaker og tiltak 

   Østrem, Liv; Øpstad, Samson; Netland, Jan (Others, 2017)
   Lyssiv (Jûncus effûsus L.) og knappsiv (Jûncus conglomerâtus L.) har vorte eit svært synleg ugras dei siste tiåra. Auken har vore mest synleg i kystområda og litt innover i landet. Siv er lett synleg i ekstensivt driven ...
  • Ny barnehage – Campus Ås. Håndtering av fremmede arter - Oppdrag for Askim entreprenør 2014 

   Sjursen, Helge; Netland, Jan (Bioforsk rapport;9(109) 2014, Research report, 2014-11-19)
  • Plantevern i fôrvekster. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Netland, Jan; Haugland, Espen; Sjursen, Helge (Book, 2005)
   I Norge er integrert plantevern i fôrvekster et nytt begrep. Du kan lese mer om integrert plantevern i boka Handtering og bruk av plantevernmidler. Grunnbok, som er utgitt av Landbruksforlaget. I integrert plantevern legger ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadegjørere i norske jord- og hagebrukskulturer 

   Johansen, Nina S; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria-Luz; Hong Le, V; Netland, Jan; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport;3(150) 2017, Research report, 2017)
   Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot kjemiske plantevernmidler hos flere skadedyr, plantepatogener og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer. Hos skadedyr er resistens mot pyretroider og nedsatt ...
  • Redusert jordarbeiding og konsekvenser for plantevern 

   Tørresen, Kirsten; Hofgaard, Ingerd; Netland, Jan; Brandsæter, Lars Olav; Brodal, Guro; Elen, Oleif; Ficke, Andrea; Almvik, Marit; Bolli, Randi; Stenrød, Marianne; Strand, Einar (Bioforsk rapport;7(58) 2012, Research report, 2012-12-31)
   Plogen har tradisjonelt vært viktig for å få et godt såbed, for innblanding av halmrester og gjødsel i jorda, og for god bekjemping av ugras og sjukdommer. Redusert jordarbeiding uten bruk av plogen, gir imidlertid store ...
  • Risikoreduksjon av bruk av plantevernmidler – En samfunnsmessig konsekvensanalyse 

   Refsgaard, Karen; Veidal, Asbjørn; Netland, Jan; Stenrød, Marianne (NILF Rapport;2006-5, Research report, 2006-05)
   Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere kostnadseffektive strategier å redusere skadevirkninger på helse og miljø som bruk av plantevernmidler medfører. Bakgrunnen for prosjektet er skissert i Landbruks- og ...
  • Robotic in-row weed control in vegetables 

   Utstumo, Trygve; Urdal, Frode; Brevik, Anders; Dørum, Jarle; Netland, Jan; Overskeid, Øyvind; Berge, Therese W.; Gravdahl, Jan Tommy (Journal article; Peer reviewed, 2018-09-03)
   Vegetables and other row-crops represent a large share of the agricultural production. There is a large variation in crop species, and a limited availability in specialized herbicides. The robot presented here utilizes ...
  • Symposium on Climate Change and Variability – Agro Meteorological Monitoring and Coping Strategies for Agriculture. Oscarsborg, Norway. June 3-6 2008. Book of abstracts 

   Sivertsen, Tor Håkon; Skjelvåg, Arne Oddvar; Orlandini, Simone; Sivakumar, Mannava V.K.; Eitzinger, Josef; Nejedlik, Pavol; Alexandrov, Vesselin; Toulios, Leonidas; Calanca, Pierluigi; Stefanski, Robert; Motha, Raymond; Gamedze, Mduduzi; Trnka, Miroslav; Smith, Ward; Netland, Jan (Bioforsk FOKUS;3(8) 2008, Research report, 2008)
   ‘The Symposium on Climate Change and Variability – Agro Meteorological Monitoring and Coping Strategies for Agriculture’ is organized by the Management Committee of COST734’ Impact of Climate Change and Variability on ...
  • Undersøkelser av utlekking av herbicidet glufosinat-ammonium på Gardermobanen 

   Almvik, Marit; Bolli, Randi; Netland, Jan; Lode, Olav; Eklo, Ole Martin (Bioforsk rapport;3(167) 2008, Research report, 2008-12-20)
   Konklusjonen fra både feltforsøk og modellsimuleringer er at det er svært liten risiko for at glufosinat-ammonium (heretter omtalt som glufosinat) skal kunne forurense grunnvannet i en konsentrasjon over miljøfarlighetsgrensen ...