• Miljø og friluftsliv: Rammebetingelser 

   Rolstad, Jørund; Gjerde, Ivar; Nilsen, Jan-Erik; Storaunet, Ken Olaf (Others, 2006)
   En strategi for økt avvirkning må utvikles innenfor faglige baserte miljørammer som ivaretar sektoransvaret for miljø som skogbruket er pålagt (jfr. St.meld. 17, 1998- 1999, Skogmeldingen, og St. meld. 21, 2004-2005, ...
  • SAT-SKOG. Et skogkart basert på tolking av satellittbilder 

   Gjertsen, Arnt Kristian; Nilsen, Jan-Erik (Rapport fra Skog og landskap;23/2012, Research report, 2012)
   SAT-SKOG er et oversiktskart over skogressursene og gir informasjon om treslag, volum og alder. Tolkingen er basert på bildedata fra jordobservasjonssatellittene Landsat 5 og -7. Bildene sammenstilles med prøveflater fra ...
  • Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging 

   Nilsen, Jan-Erik; Moum, Svein Ola (NIJOS dokument;1/02, Report, 2002)