• Drenering: Teori og praksis. 2013 

      Nono, Dimby (Others, 2013)
      Utan jord, luft og vatn i høvelege mengder, - ingen plantevekst! Det er eit felles ansvar, å ta vare på den dyrebare matjorda til det beste for framtidige generasjonar. Det må leggjast til rette for ei auka målretta god ...