• Egenskaper til konstruksjonsvirke av furu fra Troms og Finnmark 

   Nordhagen, Eirik; Høibø, Ola A.; Vestøl, Geir Isak (NIBIO-rapport;7(134) 2021, Research report, 2021-06)
   Hovedmålet i dette prosjektet har vært å undersøke egenskapene til konstruksjonsvirke av furu fra Troms og Finnmark. Tidligere undersøkelser av furu fra dette området har blitt gjennomført på små, feilfrie prøver, og det ...
  • Flis og flisegenskaper. En undersøkelse av brenselflis i det norske flismarkedet 

   Nordhagen, Eirik; Gjølsjø, Simen (Rapport fra Skog og landskap;13/2013, Research report, 2013)
   Skog og landskap har analysert skogsflis som i dag omsettes i det norske flismarkedet. Resultatene er i hovedsak basert på materiale fra 5 distrikter med de tilhørende skogeierforeningene AT Skog BA, Viken Skog BA, Vestskog ...
  • Grot fra taubane. Mengder, håndtering og transport 

   Nordhagen, Eirik; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen; Belbo, Helmer (Rapport fra Skog og landskap;23/2013, Research report, 2013)
   Grot fra taubanedrifter er et potensielt energisortiment. Mengden grot fra taubanedrifter er undersøkt i denne rapporten. Mermassen eller mengden grot fra to taubanedrifter på Vestlandet var i størrelsesorden 25–28 % av ...
  • Heltretørking av bjørk. Syrefelling som metode for reduksjon av fuktighet i en heltrevelt av bjørk i Aumdalen, Tynset 

   Nordhagen, Eirik; Gjølsjø, Simen (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;04/13, Research report, 2013)
   Sommeren 2011 var fuktig på Østlandet. Fylkesmannen i Hedmark ønsket å se på metoder for å redusere fuktigheten i en heltrevelte i Aumlia 770 moh. på Tynset i 2012. Syrefelling er en gammel og kjent metode for å redusere ...
  • Materialflyt av treprodukter i Norge – 1961-2019 

   Alfredsen, Gry; Nordhagen, Eirik; Breidenbach, Johannes; Gobakken, Lone Ross (NIBIO-rapport;8(8) 2022, Research report, 2022-01)
   Skogen i Norge har et årlig netto opptak av CO2 tilsvarende nær halvparten av de nasjonale menneskeskapte utslippene. Skogens bidrag i klimasammenheng kan økes gjennom økt opptak av CO2 i skog, men også ved økt lagring av ...
  • Omsetning av fyringsved - Fuktighet, vekt og energimerking av ved 

   Nordhagen, Eirik; Wilhelmsen, Gunnar; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen (Rapport fra Skog og landskap;2014-4, Research report, 2014)
   Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. På landsbasis brukte hver innbygger i 2011 i gjennomsnitt om lag 245 kilo. Fyringsved omsettes i dag i hovedsak etter volum-, løst eller stablet og fortrinnsvis i sekker. Denne ...
  • THE DRYING OF WOOD CHIPS WITH SURPLUS HEAT IN NORWAY 

   Nordhagen, Eirik (Others, 2010)
  • Tørking av flis med overskuddsvarme fra vannkraftverk 

   Nordhagen, Eirik (Glimt fra Skog og landskap;03/10, Others, 2010)
   I senere år er det bygd opp en betydelig industri for å levere fjernvarme som i stor grad er basert på forbrenning av avfall og i noen grad på elektrisitet, bioenergi og fossilt brensel. Det er et mål å erstatte fyringsoljer ...