• Barkfunksjon for sagtømmer av gran og furu til bruk i hogstmaskiner 

   Nybakk, Erlend; Steffenrem, Arne (Oppdragsrapport fra Norsk institutt for skogforskning;;2/05, Research report, 2005-05-14)
   Barkfunksjonene som benyttes i hogstmaskinene i dag, ble laget for fratrekk av barkvolum ved oppgjørsmåling på sagbrukene. De var ikke tiltenkt brukt til aptering av tømmerstokken ved kappeprosessen på hogstmaskiner. Likevel ...
  • Den store Apteringsboka. 

   Birkeland, Terje; Nybakk, Erlend; Finstad, Knut (Book, 2008-04)
   Den Store Apteringsboka omhandler verdi- og fordelingsaptering i hogstmaskiner, og forhold som påvirker apteringa og mulighetene vi har til å påvirke tømmerutfallet.
  • Skogsmaskinentreprenører 3/5 – Ledelse 

   Skagestad, Eva; Vennesland, Birger; Nybakk, Erlend (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Flere entreprenører i vår studie erkjener at de selv kan bli bedre når det gjelder ledelse og kommunikasjon. Men hva er god ledelse? Og hvordan bli en bedre leder? Vi vil trekke frem noen områder undersøkelsen viser at det ...