• Begrensende egenskaper for jordbruk 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(7) 2016, Others, 2016)
   Dyrka mark er en knapp ressurs her i landet, og kun en prosent av landarealet vårt egner seg til matkornproduksjon. Klimaet er ofte en begrensende faktor for jordbruket i Norge. Likevel er den største begrensningen at vi ...
  • Begrensende egenskaper for jordbruksdrift 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Journal article, 2014)
   Dyrka mark er en knapp ressurs her i landet, og kun en prosent av landarealet er egnet til matkornproduksjon. Selv om klimaet ofte er en begrensende faktor for jordbruket er det først og fremst mangel på jordsmonn av god ...
  • Beskrivelse av jordsmonngrupper og jordsmonnenheter på dyrka mark i Norge. Karakteristikk, egenskaper og utbredelse 

   Sperstad, Ragnhild; Nyborg, Åge Arild (Dokument fra Skog og landskap;05/2008, Research report, 2008)
   Klassifisering av jordsmonn er nødvendig for å forstå likheter, forskjeller og slektskap mellom jordtyper. Dette gjør at man kan forutsi jordas egenskaper, forutsi produktiviteten, identifisere problemer med å forvalte ...
  • Biotoputviklingspotensial i Trondheim kommune. Karakterisering av voksesteder basert på abiotiske faktorer 

   Klakegg, Ove Mindor; Hofmeister, Frauke; Engan, Gunnar; Nyborg, Åge Arild; Meiforth, Jutta (Dokument fra Skog og landskap;04/2008, Research report, 2008)
   Biotoputviklingspotensial i Trondheim kommune er et nytt kartprodukt utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Skog og landskap og Trondheim kommune (Jutta Meiforth). Basert på hovedsakelig abiotiske datakilder (geologi, ...
  • Dreneringsforhold 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(14) 2016, Others, 2016-02)
   Et for høyt vanninnhold i jorda gir dårlig avling og økt miljørisiko. Med et framtidig våtere klima vil behovet for en god vannhusholdning i jorda øke. Mange jordbruksarealer i Norge har, fra naturens side, problemer med ...
  • Dreneringsforhold på dyrka mark 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Fakta fra Skog og landskap;09/2013, Others, 2013)
   De siste årene har økt nedbør og oversvømte jorder ført til store avlingstap. Regjeringen vil i år bevilge 100 millioner kroner i tilskudd til grøfting av jordbruksarealer.
  • Jorda i Farsund Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;5(32) 2019, Journal article, 2019-10)
   Farsund er Vest-Agders største jordbrukskommune med 25 km2 fulldyrket jord og 0,67 km2 overflatedyrket jord. Det meste av jordbruksarealet ligger på Lista som kan sies å være Jæ-ren i miniatyr. Våren 2017 ble 21,1 km2 ...
  • Jorda i Lesja - Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(5) 2018, Others, 2018-03)
   Lesja har et tørt innlandsklima. Samtidig har Lesja mye vann, både i Lågen, i sideelver og i innsjøer. Mye av jordsmonnet i kommunen bærer preg av denne kombinasjonen. Løsmasser er avsatt og påvirket av vann, mens det tørre ...
  • Jorda i Lesja. Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(6) 2018, Others, 2018-03)
   For mye og for lite vann preger både historien til og bruken av jorda i Lesja. Flom og tørke, drenering og vanning er noen av utfordringene for landbruket i kommunen. I jakten på stadig bedre løsninger gir jordsmonndata ...
  • Jorda i Oppdal 

   Svendgård-Stokke, Siri; Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Ulfeng, Hege (NIBIO POP;1(10) 2015, Others, 2015)
   Den dyrka jorda i Oppdal kommune ble jordsmonnkartlagt i perioden 2003-2005. Denne rapporten gir en oversikt over viktige egenskaper ved jorda i kommunen.
  • Jorda i Randaberg. Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild; Ulfeng, Hege (NIBIO POP;3(1) 2017, Others, 2017-03)
   Randaberg er Norges minste landkommune. Likevel har Randaberg store jordbruksområder. Hele 63 % av kommunen er dyrka mark. Ved første øyekast ser nok jorda ganske lik ut, men under den mørke overflaten skjuler det seg store ...
  • Jorda i Sola [Brosjyre] 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri (Jordrapport;3/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Sola kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jorda i Stavanger - Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(27) 2017, Others, 2017-11)
   Jord er en ikke-fornybar ressurs. I motsetning til olje blir den likevel ikke brukt opp, så sant vi forvalter den på en bærekraftig måte. Jordsmonndata gir informasjon om jordressursene som hjelper forvaltning, rådgivning ...
  • Jorda i Stavanger - Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(26) 2017, Others, 2017-11)
   Næringslivet i Stavanger handler om mer enn oljeboring og oljefunn. Kommunen har over 14.000 dekar dyrka jord og en aktiv landbruksnæring. I 2016 ble det boret hundrevis av hull på jordene i kommunen. Jordsmonnets viktigste ...
  • Jorda i Sømna Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;5 (24) 2019, Journal article, 2019-05)
   Sømna - den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna kommune er en av de viktigste jordbrukskommunene i Nordland, og jordbruket er preget av optimisme og stor aktivitet. Et mildt klima, et fruktbart jordsmonn og dyktige ...
  • Jordkvalitet 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2014)
   Jord er en av våre viktigste naturlige ressurser, som sammen med vann og luft danner grunnlag for liv på jorda. All jord er ikke god jord. Her i landet er det ofte et svært høyt steininnhold, liten dybde til fjell eller ...
  • Jordkvalitetskart - bringer jordvernhensyn tidlig inn i planprosessen 

   Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri; Olsen, Hilde (Journal article, 2013)
  • Jordsmonn på dyrka mark i Østfold. Klassifikasjon, egenskaper og utbredelser 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind; Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor (Dokument fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008-04)
   Østfold er ett av landets minste fylker, men har størst jordbruksareal i drift i forhold til landarealet. Fra naturens side har fylket gode forutsetninger for en allsidig mat- og fôrproduksjon, både med hensyn på jordsmonn, ...
  • Jordsmonn utviklet i marin leire i Østfold - egenskaper, opptreden og utbredelse 

   Nyborg, Åge Arild (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;24/2008, Research report, 2008)
   I forbindelse med bevaring av helleristninger langs E-6 traseen gjennom Østfold, ble i 2006 marin leire brukt som en del av dekkmaterialet som ble lagt over disse lokalitetene. For å sikre bevaring av helleristningene over ...
  • Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse av jordsmonn på dyrka mark i Vestfold 

   Solbakken, Eivind; Nyborg, Åge Arild; Sperstad, Ragnhild; Fadnes, Kjetil Damsberg; Klakegg, Ove Mindor (Viten fra Skog og landskap;01/2006, Research report, 2006-08)
   Vestfold er landets nest minste fylke, men har størst andel jordbruksareal i drift i forhold til totalarealet. Ved jordsmonnklassifi kasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på forskjeller og likheter. ...