• Bar av edelgranarter til dekorasjon og kransebinding 

   Skage, Jan-Ole; Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;05/11, Others, 2011)
   Langsiktige klippeforsøk ved Skog og landskap viser at både nobeledelgran og fageredelgran kan produsere mye dekorasjonsbar, mens fjelledelgran og nordmannsedelgran er svakere produsenter. Alle treslagene har imidlertid ...
  • Barkvalitet i nobeledelgran 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Rapport fra Skog og landskap;04/2012, Research report, 2012)
   For å få kunnskap om barkvalitet på nobeledelgran til pyntegrønt, har det vore etablert og følgd i alt 13 feltforsøk på Sør- og Vestlandet, frå 1982 og fram til i dag. Åtte felt er proveniensforsøk, og fem felt er avkomforsøk ...
  • Er gran frå nordlege strok og frå høgtliggjande skog eigna til juletredyrking i låglandet i Sør-Noreg? 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;02/2006, Research report, 2006-12)
   I denne rapporten er det vist og drøfta resultat frå ein serie proveniensforsøk med vanleg gran i Sør-Noreg. Formålet med undersøkinga var å prøve om granproveniensar frå Trøndelag og Nordland og høgt over havet på Austlandet ...
  • Hundre år – og eitt omløp i forsøksskogen. Konsul Heibergs plantefelt i Auestad, Rogaland. 

   Nyeggen, Hans; Støtvig, Stig; Øyen, Bernt-Håvard (NIBIO-rapport;8(63) 2022, Research report, 2022-04)
   I 1921 kjøpte Vestlandets forstlige forsøksstasjon 340 dekar av utmarka på Auestad i Gjesdal kommune i Rogaland, der formålet var å gjera vitskaplege undersøkingar av skogetablering og produksjon i ulike treslag. Arealet ...
  • Juletrekvalitetar etter kontrollerte krysningar med gran frå Drogseth og Romedal frøplantasjar 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole (Rapport fra skogforskningen, Research report, 2005)
   Denne rapporten gjev resultat frå registreringar i eit avkomforsøk med 179 kontrollerte krysningsfamiliar av vanleg gran. Formålet med registreringane var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval ...
  • Juletrekvalitetar etter kontrollerte krysningar med gran frå Huse og Møystad frøplantasjar 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole (Rapport fra skogforskningen;6/01, Research report, 2001-11)
   Denne rapporten gjev resultat frå registreringar i to avkomforsøk med 110 kontrollerte krysningsfamiliar av vanleg gran. Formålet med registreringane var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval ...
  • Juletrekvalitetar etter open blomstring i granskog på Austlandet 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole (Rapport fra skogforskningen;3/02, Research report, 2002-06)
   Denne rapporten gjev resultat i tre avkomforsøk med vanleg gran etter open pollinering i skog. Formålet med registreringane var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval av avlstre til produksjon ...
  • Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Rapport fra skogforskningen, Research report, 2005)
   Denne rapporten gjev resultat frå to avkomforsøk med vanleg gran etter fri pollinering i frøplantasjar. Formålet med undersøkinga var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval av eigna materiale ...
  • Juletrekvalitetar i edelgran frå Europa, Asia og Nord-Amerika 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;2/10, Research report, 2010)
   Denne rapporten omtalar tre forsøksseriar med dei europeiske treslaga; vanleg edelgran, nordmannsedelgran, tyrkisk edelgran og trojansk edelgran, dei asiatiske treslaga; koreaedelgran, japanedelgran og mandsjuriaedelgran, ...
  • Juletrekvalitetar i eit utval av fjelltre frå Nord-Amerika og Aust-Asia 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;3/08, Research report, 2008-05)
   Denne rapporten omtalar ein forsøksserie med dei nordamerikanske treslaga blågran (Picea pungens Engelm.), engelmannsgran (Picea engelmannii Parry), fjelledelgran (Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.) og korkedelgran (Abies ...
  • Juletrekvaliteter etter kontrollerte krysninger med gran fra Stange frøplantasje 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole (Rapport fra skogforskningen;10/00, Research report, 2000-08)
   Denne rapporten behandler resultater fra registreringer i to forsøk med 100 kontrollerte parkrysninger av vanlig gran, der formålet var å studere overlevelse, vekst og kvalitet for å gi grunnlag for utvalg av familier til ...
  • Kombinerte skogs- og turveger i bynære områder 

   Nyeggen, Hans; Gundersen, Vegard; Øyen, Bernt-Håvard (Aktuelt fra Skogforskningen, Research report, 2005)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av skogsveger i bynære områder, med en vurdering av hvorvidt de kan fylle en flerbruksfunksjon i forhold til tradisjonelt skogbruk og friluftsliv. Et hovedspørsmål var om hensyn til ...
  • Prestasjonsdata frå kystskogbruket 

   Nyeggen, Hans; Øyen, Bernt-Håvard (Dokument fra Skog og landskap;01/2007, Research report, 2007-05-15)
   Dei driftstekniske forsøksresultata frå kystskogbruket, kyst- og fjordfylka frå Vest- Agder i sør til Finnmark i nord omfattar mange artiklar og rapportar, og noko har til dels ikkje vore publisert. I dette dokumentet har ...
  • Pyntegrønt i edelgran. Klippemetodar og barproduksjon 

   Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Skage, Jan-Ole (Rapport fra Skog og landskap;06/2012, Research report, 2012)
   For å få meir kunnskap om barproduksjon på nobeledelgran og andre edelgraner til pyntegrønt, har det vore gjennomført i alt åtte feltforsøk på Vestlandet. I desse forsøka inngår artane nobeledelgran, nordmannsedelgran, ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2022 

   Timmermann, Volkmar; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Gohli, Jostein; Hietala, Ari Mikko; Jepsen, Jane Uhd; Krokene, Paal; Lislegård, Harald Haga; Nagy, Nina Elisabeth; Nyeggen, Hans; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Solvin, Thomas Mørtvedt; Svensson, Arvid; Tollefsrud, Mari Mette; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • Skogressurser i Åfetdalen, Feios, Vik i Sogn 2010 

   Nyeggen, Hans; Øyen, Bernt-Håvard (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
   Som ein del av prosjektet ”Frå ti til ein”, eit eigedomsoverbyggjande samarbeid for private, personlege skogeigarar i kystskogbruket, gjennomførte Skog og landskap sommaren 2010 ein ekstensiv skogtakst i Åfetdalen i Feios. ...
  • Skogsveger - noe mer enn skogbruk? 

   Gundersen, Vegard; Nyeggen, Hans (Others, 2007)
   Artikkelen fokuserer på bruk av skogsveger for friluftslivet. Vegtypene skogbruket bygger i dag er traktor- og bilveger. De fleste skogsvegene bygges etter bestemte standardkrav i vegnormalene (Landbruksdepartementet 1997), ...
  • Sporskader kan unngås! 

   Torgersen, Halvor; Nitteberg, Morten; Nyeggen, Hans (Glimt fra skogforskningen;2-2002, Others, 2002)
  • Survey of the pine wood nematode (PWN) Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2002 

   Magnusson, Christer; Overgaard, H.; Nyeggen, Hans; Thunes, Karl H; Salinas, Solveig H.; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(104) 2004, Research report, 2004)
   In this survey of 2002, 600 samples were collected from 83 forest blocks in the counties Akershus, Buskerud, Oppland and Østfold. The sampling activity involved 16 municipallities situated mainly within the three zone sites ...
  • Survey of the pine wood nematode (PWN) Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2003 

   Magnusson, Christer; Nyeggen, Hans; Thunes, Karl H; Salinas, Solveig H.; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(119) 2004, Research report, 2004)
   In this survey of 2003, 600 samples were collected from 96 forest blocks in the counties of Aust-Agder and Vest-Agder in southern Norway. The sampling activity involved 19 municipalities situated mainly within the two zone ...