• Arealbruk og tapsårsaker hos lam i Flå kommune 2011 

   Hansen, Inger; Bråten, Sverre Einar; Sjulstad, Kjartan; Odden, John; Linnell, John Durrus (Journal article, 2012)
   Tapsundersøkelser på lam ved hjelp av mortalitetssendere («dødsvarslere») har blitt gjennomført en rekke steder i landet de senere år. Disse har gitt god kunnskap om årsakene til og tidspunktene for lammetap i de ulike ...
  • Arealbruk og tapsårsaker hos lam i Hallingdal. Årsrapport 2011 

   Hansen, Inger; Bråten, Sverre Einar; Sjulstad, Kjartan; Odden, John; Linnell, John Durrus (Bioforsk rapport;7(18) 2012, Research report, 2012-02-05)
   Tapsårsaker hos lam på blandingsbeite skog/fjell i to besetninger i Flå kommune i Buskerud ble kartlagt sommeren 2011 ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). Seksten av totalt 241 radiomerkede lam omkom på beite ...
  • Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3 

   Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Todnem, Jørgen; Løken, Øivind (Bioforsk rapport;8(45) 2013, Research report, 2013-03-08)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Bioforsk Øst Løken og Norsk Sau og Geit på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3. Tiltakene er vurdert ...
  • Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3 

   Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Løken, Øivind; Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;8(142) 2013, Research report, 2013-11-15)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Norsk Sau og Geit og Bioforsk Øst Løken på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3. Dette er ...
  • Refrigeration or anti-theft? Food-caching behavior of Wolverines (Gulo gulo) in Scandinavia 

   van der Veen, Bert; Mattisson, Jenny; Zimmermann, Barbara; Odden, John; Persson, Jens (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-15)
   Food-caching animals can gain nutritional advantages by buffering seasonality in food availability, especially during times of scarcity. The wolverine (Gulo gulo) is a facultative predator that occupies environments of low ...
  • Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research 

   Hofman, M.P.G.; Hayward, M.W.; Heim, Morten; Marchand, P.; Rolandsen, Christer Moe; Mattisson, Jenny; Urbano, Ferdinando; Heurich, Marco; Mysterud, Atle; Melzheimer, Jörg; Morellet, Nicolas; Voigt, Ulrich; Allen, B.L.; Gehr, B.; Rouco, C.; Ullmann, W.; Holand, Øystein; Jørgensen, Nicolai Hermann; Steinheim, Geir; Cagnacci, Fransesca; Kroeschel, Max; Kaczensky, Petra; Buuveibaatar, Bayarbaatar; Payne, J.C.; Palmegiani, I.; Jerina, K.; Kjellander, P.; Johansson, Ö.; LaPoint, S.; Bayrakcismith, R.; Linnell, John Durrus; Zaccaroni, M.; Jorge, M.L.S.; Oshima, J.E.F.; Songhurst, A.; Fischer, C.; Mc Bride Jr., R.T.; Thompson, J.J.; Streif, S.; Sandfordt, R.; Bonenfant, Christophe; Drouilly, M.; Klapproth, M.; Zinner, D.; Yarnell, R.; Stronza, A.; Wilmott, L.; Meisingset, Erling L.; Thaker, M.; Vanak, A.T.; Odden, John (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-09)
   Satellite telemetry is an increasingly utilized technology in wildlife research, and current devices can track individual animal movements at unprecedented spatial and temporal resolutions. However, as we enter the golden ...