• DNA-overvåking av brunbjørn i Karasjok 2020 ved bruk av hårfeller 

      Fløystad, Ida; Aspholm, Paul Eric; Häkli, Katja; Anti, Per John Aslaksen; Eira, Per Anders; Eira, Ann Maret; Gaup, Johan Henrik; Pedersen, Nikolai; Søvik, Ingrid Helle; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport;7(132) 2021, Research report, 2021)
      DNA-overvåking av brunbjørn i et totalt 650 km2 stort område i Karasjok kommune i Troms og Finnmark ble utført med hårfeller med luktstoff i 2 måneder fra juni til august i 2020. Overvåkingen ble utført i tre deler; et ...