• Sjukdomar på tre i Oslo 

      Talgø, Venche; Perminow, Juliana Irina Spies; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente (NIBIO-Rapport;5(78) 2019, Research report, 2019)
      Rapporten omhandlar funn av plantepatogene mikroorganismar (Phytophthora, sopp og bakteriar) i jord, vatn og/eller i plantevev frå infiserte tre ved fleire lokalitetar i Oslo. Dei mest alvorlege skadane skuldast ...