• Diplodia sapinea – en ny skadegjører på furu 

   Pettersson, Martin; Fløistad, Inger; Børja, Isabella; Hietala, Ari Mikko; Talgø, Venche (NIBIO POP;6(24) 2020, Journal article, 2020-05)
   Soppen Diplodia sapinea er en nylig oppdaget skadegjører på furu i Norge og andre nordiske land. Soppen kan skade både frø, småplanter og større trær. Soppen er relativt varmekjær og har tidligere stort sett gjort skade ...
  • Introduksjon til sjukdommer på bartrær i skogplanteskoler 

   Pettersson, Martin; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Talgø, Venche (Others, 2019)
  • Jordtrøtthet i eple - forskjell mellom økologiske og konvensjonelle hager? 

   Magnusson, Christer; Krogstad, Tore; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Huseby, Stine; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Talgø, Venche; Tangvik, Marte Persdatter; Hatleli, Liv (NIBIO Rapport;6(58) 2020, Research report, 2020-04)
   Formålet med forprosjektet VitalEPLEJORD var å studere potensielle årsaker til jordtrøtthet i epleproduksjonen, et fenomen som kan oppstå dersom det ikke praktiseres vekstskifte. Jordprøver fra 10 bruk (fem med økologisk ...
  • Kartlegging av Phytophthora i Bymiljøetatens planteskole i Oslo 2019 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-07)
   I Bymiljøetatens planteskole i Oslo ble det i 2019 påvist fem Phytophthora-arter; P. cryptogea, P. gonapodyides, P. lacustris, P. rosaecearum and P. uniformis. På svartor (Alnus glutinosa) med typiske Phytophthora-symptomer ...
  • Kartlegging av Phytophthora i bøkeskogen i Larvik i 2018 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO Rapport;5(63) 2019, Research report, 2019-05)
   I 2011 vart symptom på angrep av Phytophthora på bøk (Fagus sylvatica) i bøkeskogen i Larvik oppdaga for fyrste gong. Skadegjeraren vart identifisert til Phytophthora cambivora. I tillegg vart det funne andre Phytophthora-artar ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs E6 mellom Værnes og Ranheim 2021 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO-rapport;7(169) 2021, Research report, 2021-11)
   Phytophthora er en slekt med mange fremmede, invaderende planteskadegjørere som kan føre til store skader på både tre- og urteaktige planter. De fleste Phytophthora er jordboende og vannelskende arter som angriper plantenes ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs Lommedalselva 2020 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO-rapport;6(154) 2020, Research report, 2020-12)
   En kartlegging av Phytophthora-forekomst langs Lommedalselva (også kalt Lomma) i Bærum kommune ble gjennomført i 2020. Tre Phytophthora-arter ble påvist i jordprøver fra 12 av 14 prøvepunkter; Phytophthora cambivora, P. ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs Makrellbekken i Oslo i 2020 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO-rapport;6(155) 2020, Research report, 2020-12)
   Langs Makrellbekken i Oslo vokser en frodig løvskog. Mange trær er imidlertid sjuke med blødende sår i barken og døde grener i krona som er typiske symtomer på skadegjøreren Phytophthora. I 2020 ble en kartlegging av ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs ny E18 trasé mellom Retvet og Vinterbro 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO rapport;6(139) 2020, Research report, 2020-11)
   En kartlegging av Phytophthora langs den planlagte nye E18 Retvet-Vinterbro traséen ble gjennomført i 2020. Undersøkelsen bygget delvis videre på en visuell inspeksjon av et mindre område i 2019 der det ble oppdaget ...
  • Kartlegging av Phytophthora langs Sørkedalsvassdraget 2019 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO Rapport;6(37) 2020, Research report, 2020-03)
   In a survey in the vally of Sørkedalen in Oslo in 2019, four Phytophthora species were detected from water/mud/leaves in the main waterways; P. gonapodyides, P. lacustris, P. plurivora and Phytophthora taxon raspberry. The ...
  • Management of seed-borne Sirococcus conigenus on Norway spruce by fungicide seed treatment 

   Brodal, Guro; Bye, Heidi Røsok; Høst, Eleonora; Pettersson, Martin; Fløistad, Inger; Edvardsen, Øyvind Meland; Talgø, Venche (Peer reviewed; Journal article, 2020-04)
   Seedling blight caused by Sirococcus conigenus was recently reported on Norway spruce (Picea abies) from Norwegian forest nurseries. The inoculum source was found to be infected seeds. In a Petri dish assay, the fungicide ...
  • Phytophthora Delrapport for 2018 i OK-programmet «Nematoder og Phytophthora spp. i jord på importerte planter” 

   Talgø, Venche; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente (NIBIO-rapport;5(62) 2019, Research report, 2019-05)
   I 2018 vart totalt 130 prøvar av jord frå importerte grøntanleggsplanter analyserte for nematodar og Phytophthora spp. i OK-programmet «Nematoder og Phytophthora spp. i jord på importerte planter”. Prøvane vart tatt ut av ...
  • Phytophthora Delrapport for 2019 i OK-programmet «Nematoder og Phytophthora spp. i jord på importerte planter» 

   Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente; Talgø, Venche (NIBIO Rapport;6(39) 2020, Research report, 2020-03)
   I et oppdrag fra Mattilsynet, ble det i 2019 analysert totalt 101 prøver av jord fra importerte grøntanleggsplanter for nematoder og Phytophthora spp. Det ble gjennomført i OK-programmet «Nematoder og Phytophthora spp. i ...
  • Phytophthora i Sørkedalen - råd og tiltak for landbruksnæringen 

   Talgø, Venche; Pettersson, Martin (NIBIO-rapport;6(180) 2020, Research report, 2020-12)
   I regi av Oslo kommune har NIBIO de siste tre årene gjennomført kartlegginger av Phytophthora i og nært vassdrag i Sørkedalen. I slekta Phytophthora er det mange fremmede, invaderende arter som gjør skade på busker og trær ...
  • Phytophthora-analyse av kunstsnø produsert på vann fra Sørkedalselva Phytophthora analyses of artificial snow produced from a river in Sørkedalen 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO-rapport;7(71) 2021, Research report, 2021-04)
   Undersøkelsen av kunstsnø ble gjennomført fordi vi tidligere har påvist flere Phytophthora-arter i og nært Sørkedalselva som brukes som vannkilde for produksjon av kunstsnø; P. cryptogea, P.gonapodyides, P. lacustris, P. ...
  • Phytophthora-undersøkelse i settefiskanlegg i Sørkedalen Investigating Phytophthora in a fish hatchery in Sørkedalen 

   Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO-rapport;7(10) 2021, Research report, 2021-02)
   I 2020 ble både brunørret og biofilter fra et settefiskanlegg i Sørkedalen undersøkt for Phytophthora. Dette ble gjort fordi vi hadde påvist flere Phytophthora-arter i Sørkedalsvassdraget som tidligere ble brukt som vannkilde ...
  • Postharvest needle retention in Norway spruce Christmas trees 

   Pettersson, Martin; Talgø, Venche; Johnskås, Odd Ragnar; Skage, Jan-Ole; Torp, Torfinn; Fløistad, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-22)
   Norway spruce (Picea abies) is a widely used Christmas tree species in the Nordic countries. Postharvest needle retention is an important characteristic for Christmas trees and compared to many fir (Abies) species, Norway ...
  • Sjukdomar på tre i Oslo 

   Talgø, Venche; Perminow, Juliana Irina Spies; Pettersson, Martin; Brurberg, May Bente (NIBIO-Rapport;5(78) 2019, Research report, 2019)
   Rapporten omhandlar funn av plantepatogene mikroorganismar (Phytophthora, sopp og bakteriar) i jord, vatn og/eller i plantevev frå infiserte tre ved fleire lokalitetar i Oslo. Dei mest alvorlege skadane skuldast ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2018 The state of health of Norwegian forests. Results from the national forest damage monitoring 2018 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Brurberg, May Bente; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Jepsen, Jane Uhd; Kvamme, Torstein; Nordbakken, Jørn-Frode; Nygaard, Per Holm; Pettersson, Martin; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Vinstad, O.P.L; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;5(98) 2019, Research report, 2019-09)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2020. 

   Timmermann, Volkmar; Beachell, Andreas Myki; Brurberg, May Bente; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Fløistad, Inger; Hietala, Ari Mikko; Hylen, Gro; Jepsen, Jane Uhd; Nordbakken, Jørn-Frode; Pettersson, Martin; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO-rapport;7(166) 2021, Research report, 2021-10)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...