• Artsbestemmelse av meitemark 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk TEMA;2(4) 2007, Research report, 2007)
   I Norge er det funnet 19 arter meitemark. Av disse er 5-7 vanlige i dyrka jord. Ved hjelp av denne nøkkelen kan du artsbestemme voksne levende individer av de 5 vanligste artene i dyrka jord og kompost. Størrelse og farge ...
  • Blå stappe og grønne guffekaker 

   McKinnon, Kirsty; Pommeresche, Reidun (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Det er artig å lage morsomme retter i skolehagen. Men hva har blå potetstappe og grønne guffekaker med kunnskapsmål i læreplanen å gjøre? Med den rette vinklingen kan det faktisk knyttes til flere kompetansemål, alt fra å ...
  • Dyrkingsforsøk i skolehagen: "Møkkaprosjektet" 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(9) 2013, Research report, 2013)
   Her presenteres et prosjekt med dyrking av løk og bruk av fem ulike gjødselslag. Elever i 4.-5. klasse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole var med å planlegge og gjennomføre det. Prosjektet viser hvor tverrfaglig et prosjekt, ...
  • Effects of green manure herbage management and its digestate from biogas production on barley yield, N recovery, soil structure and earthworm populations 

   Frøseth, Randi Berland; Bakken, Anne Kjersti; Bleken, Marina Azzaroli; Riley, Hugh; Pommeresche, Reidun; Thorup-Kristensen, Kristian; Hansen, Sissel (Journal article; Peer reviewed, 2014-01)
   In repeatedly mown and mulched green manure leys, the mulched herbage contains substantial amounts of nitrogen (N), which may only slightly contribute to the following crops’ nutrient demand. The objective of the present ...
  • Effects of ploughing depth on the decomposition of barley straw in organically managed soil 

   Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Meisingset, Erling L.; Hansen, Sissel (Bioforsk TEMA;1(24) 2006, Research report, 2006)
   Organic farmers are often advised to plough shallowly (<15 cm) in order to optimise nutrient turnover and to promote the activity of soil biota, but deeper for better control of perennial weeds. Different ploughing depths ...
  • Et yrende liv rundt planterøttene 

   Pommeresche, Reidun (Bioforsk TEMA;6(14) 2011, Research report, 2011-11)
   Rhizosfæren er sonen med jord og jordliv nærmest rundt en planterot. Det er sonen der biologien og kjemien i jorda er påvirket av rota og omvendt. Vi kaller den også for rotsonen. Denne sonen er omtrent 1 mm tykk, men har ...
  • Frø og spirer 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Frø er oftest små, men er opphav til noe stort. Når vi studerer frø, kan vi snakke om livssykluser til planter, om faktorer som påvirker spiring og vekst, fotosyntesen, om matproduksjon og biologisk mangfold. Vi kan forske ...
  • Jordlevende bakterier 

   Pommeresche, Reidun; Swensen, Berit (Bioforsk TEMA;6(17) 2011, Report, 2011-11)
   Bakterier er noen av de minste og mest tallrike organismene i jorda. I ett gram jord kan det være flere milliarder. Det er anslått at det finnes mer enn 60 000 ulike bakteriearter, hvorav de fleste ikke en gang har fått ...
  • Jordlevende sopp 

   Pommeresche, Reidun; Ruissen, Theo; Joner, Erik (Bioforsk TEMA;6(18) 2011, Research report, 2011)
   Jordlevende sopp vokser som lange trådformede strukturer kalt hyfer. Når flere hyfer vokser sammen dannes et hvitaktig mycel som vi kan se med det blotte øye. Sopp har ikke klorofyll og må derfor skaffe seg næring på annet ...
  • Kompostering 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;6(20) 2011, Research report, 2011-11)
   Kompostering er metoder der organisk materiale, for eksempel matrester, hagerester, halm og/ eller husdyrgjødsel, omdannes til næringsrik jord og humus. Organismer som trenger god tilgang på luft sørger for omdanningen, ...
  • Livet i ferskvann 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(15) 2013, Research report, 2013)
   Vann og småkryp fasinerer barn i alle aldre. Det å se på småkryp i vann og bunnsedimenter kan føre til spennende spørsmål: Hvilke dyr er dette? Hvordan puster dyrene i vann? Lever de der hele tiden? Hva spiser de? Vi trenger ...
  • Long-term effects of cropping systems on the earthworm populations in a loam soil 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Eltun, Ragnar; Korsæth, Audun (Bioforsk TEMA;1(4) 2006, Research report, 2006)
   Six cropping systems, ranging from conventional arable without livestock to organic livestock farming dominated by ley, have been compared in 1990 and 2004 in SE Norway. Ley in the crop rotation increased density and biomass ...
  • Meitemark gir god jord 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Bioforsk TEMA;2(2) 2007, Research report, 2007)
   Her er et tilbud ingen bonde vil takke nei til: En gratis medhjelper som bedrer jordstruktur og næringstilgang for plantevekst- nemlig meitemarken. Meitemark bidrar til å utvikle jordprofilet ved å grave ganger og legge ...
  • Meitemark og jordforbedring 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Økologisk småskrift;1/2007, Research report, 2007)
  • Nematoder – sirkulerer næringsstoffer i jord 

   Pommeresche, Reidun; Magnusson, Christer (Bioforsk TEMA;6(16) 2011, Research report, 2011)
   Nematoder (rundormer) er mest kjent som parasitter i dyr, mennesker og planter. Størstedelen av nematodene (ca. 60 %) lever imidlertid fritt i jord og vann og er ikke parasitter. De er ørsmå, gråhvite, «markliknende» ...
  • Protozoer – de minste «dyra» i jorda 

   Pommeresche, Reidun; Haugerud, Øystein; Swensen, Berit (Bioforsk TEMA;6(19) 2011, Research report, 2011-11)
   Protozoer, eller dyreliknende protister, er organismer som består av bare en celle. De har en annen type kjerne enn bakterier, og mange av dem kan bevege seg ved hjelp av flageller eller cilier. Protozoer er mikroskopiske ...
  • Sjokoladekonfekt med urter 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(17) 2013, Research report, 2013)
   Hvem skulle tro at det å lage «godteri» kan skape rom for læring? I denne aktiviteten kan vi snakke om smeltepunktet og andre egenskaper ved sjokolade, lære å følge en oppskrift, diskutere smakstilsetninger i mat, reklame, ...
  • Småkryp i skolehagen 

   Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(16) 2013, Research report, 2013)
   Når elever studerer insekter og småkryp øver de opp evnen til å observere detaljer. De lærer å bruke enkle artsnøkler, de må notere, studere og fortelle litt om resultatene de har funnet. Noe informasjon, eksempelvis om ...
  • SoilEffects – start characterization of the experimental soil 

   Løes, Anne-Kristin; Johansen, Anders; Pommeresche, Reidun; Riley, Hugh (Bioforsk rapport;8(96) 2013, Research report, 2013-07)
   This report describes the establishment, experimental plan and initial soil characteristics of the field experiment linked to the project “Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a ...
  • Spretthaler - jordas små kaniner 

   Pommeresche, Reidun; Fjellberg, Arne (Bioforsk TEMA;6(15) 2011, Research report, 2011-11)
   Spretthaler (Collemboler) er en gruppe med små dyr som lever i vegetasjonen, i strølaget og nedover i selve jorda til ca 15 cm dyp. De er viktige omdannere og nedbrytere av dødt plantemateriale og bidrar vesentlig til ...