• Evaluering og revidering av tiltaksanalyse for Tunevann 

      Bechmann, Marianne; Haande, Sigrid; Kværnø, Sigrun; Poverud, Liv Mette; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;2(115) 2016, Research report, 2016-11-22)
      Tunevann er et viktig badevann for Sarpsborg by. Det er ofte algeoppblomstringer med giftproduksjon i innsjøen som betyr at vannet blir uegnet for bading. NIBIO, NIVA og NMBU har vurdert tilstanden i innsjøen, fosfortilførsler ...