• Beiting og stell av kristtorn gir friskare planter og betre utbyte 

   Talgø, Venche; Razzaghian, Jafar; Slørstad, Trude; Klemsdal, Sonja S.; Pundsnes, Terje; Stensvand, Arne (www.skogoglandskap.no;, Others, 2009)
  • Bladfall i kristtorn (Ilex aquifolium) 

   Talgø, Venche; Henriksen, Birgitte; Sundbye, Anette; Pundsnes, Terje; Klemsdal, Sonja; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;1(1) 2006, Research report, 2006)
   Innan vintergrøne lauvtre er kristtorn den klart største klyppegrøntkulturen. Mykje kristtorn vert i dag tatt ut frå villbestand, særleg i Rogaland. Kristtornproduksjonen i dette fylket har ein årleg førstehandsverdi på ...
  • Planteskulehygiene 

   Talgø, Venche; Toppe, Brita; Stensvand, Arne; Pundsnes, Terje; Haugse, Steinar; Hilmersen, Inger (Bioforsk TEMA;3(3) 2008, Research report, 2008)
   Nøkkelen til lønsam drift på det arealet ein planteskule disponerar er sjølvsagt høg produksjon og låge kostnadar. Ein må unngå sjukdom og utgang av planter. God hygiene i alle ledd i produksjonen er avgjerande for å få ...