• En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester 

   Kvakkestad, Valborg; Nebell, Ingunn; Rålm, Per Christian (NILF Notat;2012-22, Research report, 2012-11)
   Det har de siste årene vært rettet mye oppmerksomhet mot ulike økosystemtjenester og verdien disse representerer. Dette notatet er en gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementets virkeområde som kan ha ...
  • Fag- og yrkesopplæring i matindustrien 

   Prestvik, Anne; Helgesen, Hilde; Rålm, Per Christian (NIBIO Rapport;2(41) 2016, Research report, 2016-04-14)
   Denne rapporten er resultat av undersøkelser som er ment å være innspill til Utdanningsdirektoratets gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. NIBIO fikk i oppdrag å undersøke nærmere kompetansebehovet ...
  • Forbrukere – «Velkommen til bords». Forbrukerperspektiv på markedsregulering for norske jordbruksvarer 

   Rålm, Per Christian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   Markedsreguleringen for jordbruksvarer skal bidra til at næringen kan følge opp prisambisjonene i jordbruksoppgjøret. Virkemidlet er tillagt en begrenset rolle i forbrukerpolitikken, men det påvirker både priser, vareutvalg, ...
  • Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien 

   Prestvik, Anne; Rålm, Per Christian (NILF-Report;, Research report, 2014)
   Det er gjennomført to undersøkelser for å kartlegge kompetansebehovet i matindustrien. En spørreundersøkelse rettet mot medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke og NHO Mat og Landbruk, og en kvalitativ undersøkelse rettet mot ...
  • Markedsregulering – verdsatt, men omstridt 

   Rålm, Per Christian; Sørbye, Stine Evensen; Kjernli-Wijnen, Sofie; Pettersen, Ivar (NILF-rapport;2013-5, Research report, 2013)
   Markedsregulering har satt sitt preg på markedet for norske jordbruksvarer de siste 80 årene. Det samme gjelder for flere andre industriland. En hovedforutsetning er at bøndene har anledning til å koordinere tilbud og pris. ...
  • Mat og industri 2012. Status og utvikling i norsk matindustri 

   Rålm, Per Christian; Hval, Julie Nåvik (Mat og industri;2012, Research report, 2012-09)
   Norsk matindustri produserer varer hovedsakelig til det norske forbrukermarkedet og er en sentral, og en helt nødvendig del av en komplett verdikjede for mat. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk ...
  • Mat og industri 2013. Status og utvikling i norsk matindustri 

   Rålm, Per Christian (Mat og industri;2013, Research report, 2013-10)
   Norsk matindustri produserer varer hovedsakelig til det norske forbrukermarkedet og er en sentral del i en av de få komplette verdikjeder i Norge, verdikjeden for mat. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk ...
  • Mat og industri 2014. Status og utvikling i norsk matindustri 

   Rålm, Per Christian (Mat og industri;2014, Research report, 2014-10)
   Norsk matindustri er Norges nest største fastlandsindustri og har stor sysselsetting i distriktene med matindustribedrifter spredt ut over hele landet. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk primærnæring, ...