• Adaptive biodiversity management of semi-natural hay meadows: The case of West-Norway 

   Wehn, Sølvi; Burton, Rob J.F.; Riley, Mark; Johansen, Line; Hovstad, Knut; Rønningen, Katrina (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Worldwide semi-natural habitats of high biological value are in decline. Consequently, numerous AgriEnvironment Schemes (AESs) intended to halt biodiversity loss within these habitats have been implemented. One approach ...
  • Adaptive biodiversity management of semi-natural hay meadows: The case of West-Norway 

   Wehn, Sølvi; Burton, Rob J.F.; Riley, Mark; Johansen, Line; Hovstad, Knut; Rønningen, Katrina (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Worldwide semi-natural habitats of high biological value are in decline. Consequently, numerous AgriEnvironment Schemes (AESs) intended to halt biodiversity loss within these habitats have been implemented. One approach ...
  • Adaptive biodiversity management of semi-natural hay meadows: The case of West-Norway 

   Wehn, Sølvi; Burton, Rob J.F.; Riley, Mark; Johansen, Line; Hovstad, Knut; Rønningen, Katrina (Journal article; Peer reviewed, 2018-12-30)
   Worldwide semi-natural habitats of high biological value are in decline. Consequently, numerous AgriEnvironment Schemes (AESs) intended to halt biodiversity loss within these habitats have been implemented. One approach ...
  • Fornybar energi og landskapskvalitet: en utfordring for medvirkning i planprosesser 

   Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy; Otte, Pia Piroschka; Rønningen, Katrina (NIBIO-pop;7(35) 2021, Report, 2021-12)
   Økt utbygging av energiproduksjon fra fornybare kilder fremmes som en løsning for å begrense klimaendringer og kompensere for redusert tilgang på fossile energikilder. På tross av generell støtte for ‘grønn energi’ kan ...
  • Governing dual objectives within single policy mixes: an empirical analysis of large carnivore policies in six European countries 

   de BOON, Auvikki; Sandström, Camilla; Arbieu, Ugo; Hansen, Inger; Lehnen, Lisa; Marino, Agnese; Pohja-Mykrä, Mari; Risvoll, Camilla; Strand, Geir-Harald; Rønningen, Katrina (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-03)
   Policy mixes (i.e. the total structure of policy processes, strategies, and instruments) are complex constructs that can quickly become incoherent, inconsistent, and incomprehensive. This is amplified when the policy mix ...
  • Grønt partnerskap i landskapsforvaltning – erfaringer fra prosjektet "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket" 

   Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Berglann, Helge; Bugge, Hans Christian; Norderhaug, Ann; Rønningen, Katrina; Swensen, Grete; Øian, Hogne (Journal article; Peer reviewed, 2013-06-17)
   Å ta vare på landskap som omfatter både natur- og kulturminnekvaliteter, leve- og næringsområder er spesielt utfordrende. Det nasjonale prosjektet «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket», som, i samarbeid med Direktoratet ...
  • Norske verneområder: kulturpåvirkning, avskoging og gjengroing 

   Bryn, Anders; Angeloff, Michael; Rønningen, Katrina (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The conservation of nature in Norway has mainly been grounded on the idea of preservation of wilderness areas, while the cultural influence within many of these areas often has been overlooked. The present study shows that ...
  • Prosjekt ENGKALL: Tilpasset skjøtsel av verdifulle slåtteenger. 

   Wehn, Sølvi; Rønningen, Katrina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Semi-natural habitats are key habitats for biodiversity in agricultural landscapes, but are threatened due to structural change and decline in agriculture. In Norway, the Action Plan for Hay Meadows (APHM) was implemented ...
  • Restaurering av edelløvskog – holdninger, muligheter og virkemidler 

   Kvakkestad, Valborg; Helgesen, Hilde; Flø, Bjørn Egil; Olsen, Siri Lie; Nordén, Björn; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kr. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I Norge regnes flere varianter av edelløvskog som truet. På Østlandet finnes det gjengrodde jordbruks- og skoglandskap hvor skjøtselstiltak kan bidra til å gjenskape edelløvskogen. Formålet med denne artikkelen er å undersøke ...
  • Tilpasset skjøtsel av verdifulle slåttemarker basert på brukererfaringer og tradisjonell og forskningsbasert kunnskap – ENGKALL 

   Wehn, Sølvi; Johansen, Line; Hovstad, Knut; Rønningen, Katrina; Burton, Rob J.F. (NIBIO RAPPORT;3(149) 2017, Research report, 2017-12-12)
   Prosjektets mål har vært å evaluere avgjørende aspekter, både økologiske og samfunnsmessige, ved Handlingsplan for slåttemark. Mulighetene for adaptiv skjøtsel og bruk av tradisjonell økologisk kunnskap (TRØK) er hovedtema. ...