• Alternative gjødseltyper til økologisk dyrka eng 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;2(17) 2007, Research report, 2007-07-01)
   I økologisk drift vil ofte næringsforsyningen være en utfordring. Dette gjelder spesielt på sauebruk som disponerer lite husdyrgjødsel i forhold til areal. Det er som regel lite tilgjengelig konvensjonell husdyrgjødsel å ...
  • Etegilde og fagmøte – Info 1 Prosjekt økologisk sauekjøttproduksjon i Troms og Finnmark 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;1(23) 2006, Research report, 2006-02-14)
   Det er blitt en årlig tradisjon å arrangere etegilde og fagseminar på økologisk vis. Dette ble også gjort i 2005 på Reisafjord Hotell. Det ble servert mye god mat basert på økologiske råvarer og fokusert på hvordan forholde ...
  • Kompetanseheving innen dyrking av korn til krossing i Finnmark. Tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk i 2005 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;1(49) 2006, Research report, 2006-04-06)
   De siste årene har det vært en økende interesse for korndyrking i Finnmark. I løpet av fem år (2001-2005) er det gjennomført en kartlegging av praktisk korndyrking i Finnmark. Dyrkingsforhold og fôrkvalitet av krossa bygg ...
  • Praktisk dyking av molte. Statusrapport for 2005 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;1(106) 2006, Research report, 2006)
   Målet i prosjektet er å etablere dyrkingsfelt med molte for lønnsom produksjon i større skala og deltakerne i prosjektet er i gang med dette arbeidet. Planting av småplanter og rhizomer er nesten fullført. Utplanting av ...
  • Praktisk dyrking av molte. Sluttrapport 

   Røthe, Gunnlaug; Martinussen, Inger (Bioforsk rapport;3(162) 2008, Research report, 2008-12-19)
   Hovedmålet i prosjektet har vært å etablere dyrkingsfelt med molte for lønnsom produksjon. Det har vært med dyrkere fra Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Fiberduk har vært prøvd for å gi raskere etablering. ...
  • Underkultur i krossa korn. Tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk i Troms 2005 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;1(84) 2006, Research report, 2006-07-07)
   Flere arter kan brukes som underkultur i korn til krossing. Kvitkløver og italiensk raigras ble sådd som underkultur i 2005 i korn til krossing i forsøksfelt i Nordreisa og Tromsø. Resultatene viser at det ikke ser ut til ...
  • Viltveksande urter som krydder og helsekost/ Wild herbs as spice and healthy food 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;2(19) 2007, Research report, 2007-04-23)
   Det er kjent at mange viltveksande planteartar gjennom tidene har vore brukt som mat og i folkemedisinsk samanheng. Likevel er det etter som ein kjenner til gjort få undersøkinger av viltveksande vekstar i Norge med omsyn ...
  • Økologisk sauekjøttproduksjon i Troms og Finnmark – Statusrapport 2005 

   Røthe, Gunnlaug (Bioforsk rapport;1(55) 2006, Research report, 2006-06-01)
   Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forsøksringene i Troms og Finnmark og Bioforsk Nord Holt. I 2005, som er andre prosjektår, gikk det mye tid til gårdsbesøk og vurderinger av muligheter og begrensinger for omlegging ...