• A benchmark report characterizing the three project areas and rice farming systems in the three provinces 

   Mai, Van Trinh; Nguyen, Van Bo; Hoang, Gia Minh; Nguyen, Xuan Dzung; Nagothu, Sekhar; Rafoss, Trond; Borrell, Andrew; Bui, Huy Hop (ClimaViet project report;1.2, Research report, 2014-06)
   The three year multidisciplinary ClimaViet project (July 2013 to June 2016) implemented jointly by the Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS) and the Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research ...
  • Autumn growth of three perennial weeds at high latitude benefits from climate change 

   Tørresen, Kirsten; Fykse, Haldor; Rafoss, Trond; Gerowitt, Bärbel (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In autumn, agricultural perennial weeds prepare for winter and can store reserves into creeping roots or rhizomes. Little is known about influence of climate change in this period. We tested the effect of simulated climate ...
  • Climate Adaptation and Mitigation through ICT Innovation - Exploring Potentials for Forecasting Pest and Disease Risks in Rice 

   Rafoss, Trond; Shah, S. Enayathullah; Kennedy, J. S.; Lakshmanan, A.; Geethalakshmi, V.; Nagothu, Sekhar (ClimaRice Technical Brief;17, Research report, 2013-03)
   ClimaRice II has explored the potential for climate adaptation and mitigation through online dissemination of pest risk forecasts to rice farmers. Weather-driven mathematical models incorporating scientific insights on the ...
  • Fire blight in Norway - An assessment of the plant health risk for the plant disease fire blight in Norway 

   Sletten, Arild; Rafoss, Trond (Bioforsk rapport;2(13) 2007, Research report, 2007-01-24)
  • Gårdsvarsling. Utvikling av plantevernvarsler på gårdsnivå 

   Rafoss, Trond; Nordskog, Berit; Nærstad, Ragnhild; Hofgaard, Ingerd Skow; Hole, Halvard; Elen, Oleif; Brodal, Guro (Bioforsk TEMA;6(8) 2011, Research report, 2011)
   Gårdsvarsling gjør det mulig å beregne lokalt tilpassede plantevernvarsler ved bruk av værvarsel og radarmåling av nedbør. Vanligvis beregnes plantevernvarsler på grunnlag av data fra værstasjoner, men mange gårdsbruk ...
  • Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species (GEIAA): the third generation of assessments in Norway 

   Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Finstad, Anders Gravbrøt; Hegre, Hanne; Moen, Toril Loennechen; Rafoss, Trond; Skarpaas, Olav; Elven, Reidar; Sandmark, Helge; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019-06-25)
   The Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species (GEIAA) is described. It comprises a set of criteria and an assessment procedure. The set of criteria consists of three criteria that quantify invasion potential, ...
  • Grunnlag for verdsetting av innmark 

   Rafoss, Trond; de Wit, Heleen (NIJOS-rapport;03/02, Research report, 2002-02-04)
   Avlingsmengde og arealproduktivitet er viktige faktorer ved verdsetting av et jordskifte. I dette prosjektet, som er et samarbeid mellom NIJOS, Planteforsk og NLH, har formålet vært å styrke grunnlaget for verdsetting av ...
  • Grunnlag for Verdsetting av Innmark Bruk av plante-, klima- og jorddata ved verdsetting av innmark 

   de Wit, Heleen A.; Rafoss, Trond; Arnoldussen, Arnold; Skjelvåg, Arne Oddvar; Åssveen, Mauritz; Solbakken, Eivind; Klaveness, Mikal (NIJOS-rapport;4-04, Research report, 2004-02-09)
   Potensiell planteproduksjon er avhengig av jord- og værfaktorer. Jordskifteretten vil bruke disse data som grunnlag for verdsetting av jordbruksarealer. Basert på eksisterende data om planteproduksjon, vær og jordsmonn ble ...
  • Implementation plan for field demonstration of selected potential adaptation measures in the three study areas 

   Nagothu, Sekhar; Nguyen, Van Bo; Borrell, Andrew; Rafoss, Trond; Anh, Hach (ClimaViet project report;2.0, Research report, 2014)
  • Investment options needed for scaling up the potential adaptation and mitigation options identified and their impacts 

   Nagothu, Sekhar; Rafoss, Trond; Borrell, Andrew (ClimaViet project report;3.2, Research report, 2016)
   Climate change and variability associated with natural hazards such as flooding, storms, droughts, increasing temperature, sea level rise and salinity have been a continuous threat to the life and property of Vietnamese ...
  • Kartlegging av Phytophthora ramorum i 2016 

   Herrero, Maria; Rafoss, Trond; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;3(45) 2017, Research report, 2017-04-27)
   Phytophthora ramorum er et patogen som kan gjøre skade på en rekke vertsplanter og som i Norge har status som karanteneskadegjører. I 2016 mottok NIBIO totalt 383 prøver fra Mattilsynet for analyse for P. ramorum. Prøvene ...
  • Kartlegging og overvåking av spredning av fremmede karplantearter langs samferdselsårer - en analysemetode basert på nasjonal geografisk infrastruktur 

   Rafoss, Trond; Fløistad, Inger; Netland, Jan; Sælid, Knut (Bioforsk rapport;5(150) 2010, Research report, 2010-12-06)
   I denne rapporten legges det frem en metode utviklet for å identifisere konfliktområder mellom viktige naturverdier og spredning av fremmede karplantearter langs samferdselsårer. I korte trekk består metoden av en geografisk ...
  • Landbruksmeteorologi for landbruk og miljø 

   Sivertsen, Tor Håkon; Magnus, Håkon; Rafoss, Trond (Grønn kunnskap e;8(106) 2004, Research report, 2004)
   Fagområdet landbruksmeteorologi er kort beskrevet som en kobling av fysisk meteorologi mot biologiske kunnskaper med anvendelse i plantedyrking. Landbruksmeteorologiens plass i Planteforsk som et eget prosjekt, ...
  • Mobile technology for climate change adaptation in agriculture 

   Rafoss, Trond (ClimaRice Technical Brief;6, Research report, 2011-06)
   ClimaRice II is exploring the potential for use of mobile technologies in the context of climate change adaptation in agriculture. Modern mobile telephone technology is a key component of the ongoing communication revolution ...
  • Ranking of substances for monitoring in foods, drinks and dietary supplements - based on risk and knowledge gaps 

   Steffensen, Inger-Lise; Fæste, Christiane Kruse; Husøy, Trine; Knutsen, Helle Katrine; Mathisen, Gro Haarklou; Ørnsrud, Robin; Agdestein, Angelika; Bodin, Johanna Eva; Elvevoll, Edel O.; Hessen, Dag Olav; Hofshagen, Merete; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Rafoss, Trond; Skjerdal, Olaug Taran; Velle, Gaute; Wasteson, Yngvild; Hemre, Gro Ingunn; Vandvik, Vigdis; Alexander, Jan (VKM Report;, Research report, 2019)
  • Tidlige prognoser for kornavlingene ved bruk av værdata - Sluttrapport 

   Korsæth, Audun; Rafoss, Trond (Bioforsk rapport;4(17) 2009, Research report, 2009-02)
   Tidlige og presise prognoser over norsk kornproduksjon er viktig for en god og effektiv regulering av kornmarkedet. Målet med dette prosjektet har vært å utvikle en ny og objektiv metode for å lage tidlige (per 1. august) ...
  • Været i vekstsesongen 2009 

   Hole, Halvard; Rafoss, Trond (Bioforsk TEMA;4(13) 2009, Research report, 2009)
   Dette er en kort oppsummering av været sommeren 2009 basert på data registrert ved Bioforsks klimastasjoner, supplert med noen detaljer fra klimatologiske månedsoversikter fra Meteorologisk institutt. Med vekstsesong mener ...
  • Været i vekstsesongen 2010 

   Hole, Halvard; Rafoss, Trond (Bioforsk TEMA;5(22) 2010, Research report, 2010)
   Dette er en kort beskrivelse av været i vekstsesongen 2010 basert på data registrert ved Bioforsks klimastasjoner og noen detaljer hentet fra klimatologiske oversikter utgitt av Meteorologisk institutt.