• Energi til norsk veksthusnæring - bruk av naturgass som energibærer og CO2-kilde 

      Bævre, Olav Arne; Bø, Lund Øystein; Jelsa, Rune; Randeberg, Erlend; Verheul, Michel (Bioforsk rapport;1(119) 2006, Research report, 2006-09-20)
      Norsk gartnerinæring bruker anslagsvis 1 000 GWh per år. Planteproduksjon i veksthus her i landet har stort behov for elektrisk energi og avhengig av kultur og produksjonsopplegg varierer andelen elektrisk energi fra 50-80 ...