• Fangvekster som klimatiltak i Norge. Egnet dyrkingsareal, potensiale for klimagassbesparelse, kostnader, barrierer og virkemiddel. 

   Bøe, Frederik; Sturite, Ievina; Lågbu, Roar; Hegrenes, Agnar; Ring, Paul Henrik (NIBIO Rapport;6(4) 2020, Research report, 2020-01)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Landbruksdirektoratet til Klimakur2030. Rapporten omhandler utredning av fangvekster som klimatiltak. Utredningen inkluderer en vurdering av hvilke områder og arealer som er ...
  • Melding om årsveksten 

   Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;5(87) 2019, Research report, 2019-07)
   I 2018 var det tørkesommer i Sør-Norge, mens Nord-Norge opplevde en sommer med tilnærmet normale forhold for planteveksten. Vekstsesongen kom i gang seinere enn vanlig på grunn av en kald og sein vår over hele landet. ...
  • Melding om årsveksten 2012. Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

   Alem, Habtamu; Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (NILF Notat;2013-11, Research report, 2013)
   Meldingen om årsveksten omfatter en foreløpig beregning av avlingene for en del av jordbruksvekstene. De vekstene beregningene nå gjelder for er: grønnfôr, poteter, rotvekster, eng og beite. Beregningene for disse vekstene ...
  • Melding om årsveksten 2013. Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

   Alem, Habtamu; Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (NILF Notat;2014-5, Research report, 2014)
   Meldingen om årsveksten 2013 gir en oversikt over vekstforhold og avlinger i 2013 for en del av jordbruksvekstene; grønnfôr, poteter, rotvekster, eng og beite. Avlingene for disse vekstene baseres nå på oppgaver fra ...
  • Melding om årsveksten 2014. Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

   Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   «Melding om årsveksten» gir en oversikt over vær- og vekstforhold i landsdelene samt foreløpige avlingstall og planteproduksjon. Meldingen bygger på anslag fra fylkesagronomene ved Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) i ...
  • Melding om årsveksten 2015. Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

   Hjukse, Oddmund; Ring, Paul Henrik (NIBIO Rapport; 2(79), Research report, 2016)
   Til tross for værmessige utfordringer gjennom vekstsesongen bl.a. i våronna, viser rapporten store avlinger av de fleste jordbruksvekstene i 2015. Det var likevel variasjoner for ulike områder av landet og mellom vekster. ...
  • Melding om årsveksten 2017 – Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

   Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;, Research report, 2017-06-16)
   Vekstsesongen 2017 ble preget av kald vår med sein vekststart og uvanlige store nedbørsmengder utover i vekstsesongen. Det var god vekst og avlingene så ut til å bli store. De svært våte forholdene gjorde innhøstingsforholdene ...
  • Melding om årsvksten 2016 – Normalårsavlinger og reistrerte avlinger 

   Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;3(74) 2017, Research report, 2017-05-16)
   Vekstsesongen 2016 ble med enkelte unntak et år med gode avlinger for jord- og hagebrusvekstene. Det var mye nedbør under andreslåtten så innhøstingen tok lang tid og kvaliteten ble varierende. En varm september med lite ...
  • Pelsdyrhold avviklet i perioden 2011 ‐ 2016. Hvorfor skjedde det og hva er inntektskilde i dag? 

   Rustad, Lars Johan; Ring, Paul Henrik (;NIBIO rapport 4(119) 2018, Research report, 2018-12)
   Tidligere pelsdyroppdrettere er intervjuet om hvorfor de sluttet med pelsdyr og hvilke inntektskilder de har i dag. Høy alder er viktigste forklaring og alderspensjon viktigste inntektskilde i dag. Også negativ omtale av ...