• Kulturminner i skog 

      Tomter, Stein Michael; Risbøl, Ole (Chapter, 2014)
      Kulturminner er alle slags spor etter menneskelig aktivitet gjennom tidene. Det omfatter blant annet dyrkingsspor, fangstgroper, forhistoriske graver, veger og vegfar, spor etter jernutvinning, kullproduksjon og tjærebrenning, ...