• Biochar affects heavy metal uptake in plants through interactions in the Rhizosphere 

   Medynska-Juraszek, Agnieszka; Rivier, Pierre-Adrien; Rasse, Daniel; Joner, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-24)
   Heavy metals in soil pose a constant risk for animals and humans when entering their food chains, and limited means are available to reduce plant accumulation from more or less polluted soils. Biochar, which is made by ...
  • Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner: Hoslebanen, Nadderudbanen, og Føykabanen 

   Coutris, Claire; Rivier, Pierre-Adrien; Fongen, Monica; Treu, Andreas; Joner, Erik (NIBIO RAPPORT;4(4) 2018, Research report, 2018-01-29)
   Spredning av gummigranulat fra tre kunstgressbaner i Asker og Bærum ble undersøkt mht opphoping i jord utenfor baneområdet. Til dels betydelige mengder granulat ble funnet i jord.
  • Plast i jord 

   Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Coutris, Claire (NIBIO POP;6(26) 2020, Journal article, 2020-05)
   Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der ...
  • Tire crumb rubber in soil surrounding artificial turf fields: Hosle, Nadderud og Føyka artificial turf fields, Norway 

   Coutris, Claire; Rivier, Pierre-Adrien; Fongen, Monica; Treu, Andreas; Joner, Erik (NIBIO-rapport;7(79) 2021, Research report, 2021-04)
   The presence of tire crumb rubber particles in soil surrounding three artificial football fields in Asker and Bærum municipalities, Norway, was studied. Concentrations of crumb rubber particles in soil were found to be high.