• E18 Bommestad – Sky. Miljøoppfølging av Farriselva og Farrisvannet under anleggsarbeid i 2019. 

   Rognan, Yvonne; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;6(7) 2020, Research report, 2020-01)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført miljøoppfølging i Farrisvannet og Farriselva i forbindelse bygging av nytt lokalveisystem ved Farriseidet (EK3). I 2019 har ...
  • E18 Bommestad – Sky. Miljøoppfølging av Farriselva og Farrisvannet under anleggsarbeid i 2020 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger (NIBIO-rapport;6(179) 2020, Research report, 2020-12)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført oppfølging av vannmiljø i Farris og Farriselva. Arbeidene har vært tilknyttet ferdigstilling av lokalveinettet rundt Farriseidet, ...
  • E18 Bommestad – Sky: EK3 lokalvei Farriseidet. Forundersøkelser og miljøoppfølging ved riving av bruer over Farriselva og bygging av nye 

   Greipsland, Inga; Rognan, Yvonne; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Bremnes, Toril (NIBIO Rapport;5(19) 2019, Research report, 2019-02)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført forundersøkelser og miljøoppfølging i Farriselva i forbindelse bygging av nytt lokalveisystem ved Farriseidet (EK3). NIBIO ...
  • E18 Rugtvedt - Langangen. Forundersøkelser av vannkjemi og biologi i vassdrag 2016-2020 

   Rognan, Yvonne; Kristiansen, Cilie; Carr, Charles H.; Roseth, Roger; Roer, Ole; Våge, Kristine Øritsland (NIBIO-rapport;7(96) 2021, Research report, 2021-06)
   Etter oppdrag fra Nye Veier har NIBIO og Faun med samarbeidspartnere utført forundersøkelser av biologi og vannkjemi i vassdrag som kan påvirkes av bygging og drift av ny E18 Rugtvedt - Langangen. Undersøkelsene omfatter ...
  • E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåking anleggsperioden 2016-2019. Sammenfattende rapport. 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Roer, Ole; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO rapport;6(115) 2020, Research report, 2020-10)
   Rapporten sammenfatter alle resultater for undersøkte vannforekomster og stasjoner langs ny E18 Rugtvedt – Dørdal, både før og under anlegg i perioden 2016 – 2019. Presenterte resultater omfatter biologiske kvalitetselementer, ...
  • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden januar til juni 2018 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Stabell, Trond; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO Rapport;4(123) 2018, Research report, 2018-11)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO miljøovervåking av vannmiljø under bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking av ...
  • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden juli til desember 2017 

   Roseth, Roger; Rognan, Yvonne; Reinemo, Jonas; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Stabell, Trond; Roer, Ole; Meland, Morten; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO Rapport;4(62) 2018, Research report, 2018-10)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO miljøovervåking av vannmiljø under bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking av ...
  • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden juli til desember 2018 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Reinemo, Jonas; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Roer, Ole; Stabell, Trond (NIBIO Rapport;5(57) 2019, Research report, 2019-04)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO overvåking av vannmiljø i forbindelse med bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking ...
  • Ny E18 Arendal - Grimstad. Program for forundersøkelser i vassdrag 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Rognan, Yvonne; Engebretsen, Alexander Melvold; Våge, Kristine; Roer, Ole; Aasestad, Ingar; Gremmertsen, Camilla (NIBIO Rapport;5(124) 2019, Research report, 2019-11)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS har NIBIO med samarbeidspartnere laget et program for forundersøkelser i vassdrag og sjø for ny E18 Arendal - Grimstad. Programmet omfatter forslag til 41 stasjoner og aktuelle undersøkelser. ...
  • Ny E18 Dørdal – Tvedestrand. Program for forundersøkelser i vassdrag 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Rognan, Yvonne; Engebretsen, Alexander Melvold; Våge, Kristine; Roer, Ole; Aasestad, Ingar; Gremmertsen, Camilla (NIBIO Rapport;5(113) 2019, Research report, 2019-11)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS har NIBIO med samarbeidspartnere laget et program for forundersøkelser i vassdrag og sjø for ny E18 Dørdal – Tvedestrand. Programmet omfatter forslag til 64 stasjoner og aktuelle undersøkelser. ...
  • Overvåking av grunnvann påvirket av jordbruk. Haslemoen, Rimstadmoen, Horpestad og Lærdal. 

   Roseth, Roger; Kværner, Jens; Rognan, Yvonne; Reinemo, Jonas; Mæland, Therese (NIBIO Rapport;4(117) 2018, Research report, 2018-10)
   Etter oppdrag fra Miljødirektoratet har NIBIO etablert fire nye overvåkingsfelt for jordbruksbelastet grunnvann. To felt ble etablert i 2016, Haslemoen i Våler kommune og Rimstadmoen i Larvik kommune. Horpestad i Klepp ...